Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski 2018/09/18

Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski
Prezes firmy InPhoTech

Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski jest współautorem ponad 20 polskich i międzynarodowych zgłoszeń patentowych i 4 już przyznanych patentów, autorem wielu publikacji konferencyjnych i ponad 150 publikacji naukowych również z tzw. listy filadelfijskiej. Kierował i uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i przemysłowych. Doświadczenie w zaawansowanych technologiach fotonicznych pozwoliło na powierzenie mu funkcji eksperta (MNiSW, PARP, NCBiR) oraz recenzenta prestiżowych czasopism specjalistycznych (m.in. SPIE Optical Engineering, Optics Letters). Tomasz Nasiłowski pełni funkcję konsultanta Banku Światowego ds. fotoniki. Jest prezesem firmy InPhoTech Sp. z o. o. wdrażającej polskie rozwiązania oparte na technologiach fotonicznych oraz ekspertem w obszarze komercjalizacji wiedzy i szeroko rozumianej współpracy nauki z przemysłem. Jako specjalista w dziedzinie procesów gospodarczych oraz nowych technologii aktywnie uczestniczy w polskich i zagranicznych konferencjach czy kongresach a także bierze udział w różnego rodzaju programach radiowych i telewizyjnych.

Firma InPhoTech jest beneficjentem funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „Od pomysłu do wdrożenia, czyli o komercjalizacji wyników prac B+R”, która odbędzie się 18 października w godzinach 13.30-14.30.

Print Form