Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Dagmara Strzębicka 2018/09/18

Dagmara Strzębicka
Manager inwestycyjny w funduszu i akceleratorze EdTechHub

Dagmara Strzębicka pełni funkcję managera inwestycyjnego w funduszu i akceleratorze EdTechHub. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w inwestycjach typu seed, głównie jako współpracownik funduszy i inwestorów indywidualnych, m.in. Trio Fund, Black Swan Fund, Lewiatan Business Angels. Współpracuje jako doradca i ekspert
 z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii UW oraz Inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w modelowaniu biznesowym, ocenie potencjału rynkowego, marketingu strategicznym i pozyskiwaniu kapitału. Jako trenerka i mentorka w akceleratorze pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe, przemyśleć model i zweryfikować szanse powodzenia projektu. W funduszu Dagmara odpowiada za pozyskiwanie i selekcję projektów, nadzoruje proces inwestycyjny i współpracuje ze spółkami portfelowymi.

Projekt akceleracyjny EdTechHub uzyskał unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Spotkaj się z Ekspertem podczas panelu wystąpień „Wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości. Przykłady rozwiązań & finansowanie”, który odbędzie się 17 października w godzinach 13.50-14.50.

Print Form