Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW 2018/10/10

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej jest wiodącą na Mazowszu jednostką pomagającą we współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jego zadaniem jest realizacja innowacyjnych projektów naukowo-badawczych, zapewnienie warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz współpracy nauki i biznesu.

CZIiTT PW koordynuje procesy komercjalizacji i transferu technologii z ośrodków naukowych do podmiotów biznesowych. Dzięki pracy Centrum wynalazki, rozwiązania naukowe opracowywane na Politechnice Warszawskiej trafiają do przemysłu, a finalnie korzystają z nich mieszkańcy Mazowsza, a nawet całej Polski.

Ważnym elementem funkcjonowania CZIiTT PW jest realizacja projektów naukowo-badawczych dotyczących: wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, badania wzajemnych potrzeb i oczekiwań nauki i biznesu, analiz rynku pracy uwzględniając relacje pomiędzy systemem kształcenia a oczekiwaniami pracodawców.

CZIiTT PW to także miejsce organizacji targów, konferencji, kongresów i spotkań nauki, biznesu i administracji. Od początku jego istnienia odbyło się w nim ponad 2000 wydarzeń, w których wzięło udział ok 80 tys. uczestników.

 

Podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza CZIiTT pojawi się na strefie Politechniki Warszawskiej. Czytaj więcej

Print Form