Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Centrum Nauki Kopernik 2018/09/25

O PARTNERZE

Centrum Nauki Kopernik (CNK) jest instytucją kultury powołaną i finansowaną przez: Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Jest zaangażowane w lokalne i krajowe działania na rzecz zmiany kultury uczenia się i rozwija uczestnictwo w kulturze tworzonej przez naukę. Misją CNK jest inspirowanie do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Ludzie kształtują świat, myśląc krytycznie i twórczo – to wizja, realizacji której służy działalność programowa CNK. Kluczowy obszar działalności programowej CNK stanowią wystawy – przestrzeń, w której znajduje się ponad 400 eksponatów. Odwiedzający mogą eksplorować ilustrowane przez nie zjawiska przyrodnicze, rozwijać wiedzę o nauce, uczestniczyć w zajęciach w laboratoriach, pokazach w Teatrze Wysokich Napięć i Teatrze Robotycznym oraz w seansach i pokazach planetarium.

Centrum Nauki Kopernik organizuje także szereg wydarzeń m.in. spotkania z naukowcami, Festiwal Przemiany, Piknik Naukowy, konkurs dla naukowców FameLab, konferencję Pokazać-Przekazać dla środowisk zw. z edukacją, konferencję Przygody Umysłu skierowaną do naukowców zajmujących się uczeniem się, Forum opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy.

Z oferty Centrum Nauki Kopernik od jego otwarcia w 2010 roku co roku korzysta ponad milion osób – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jednak jednorazowa wizyta w Koperniku to zbyt mało, by w sposób trwały zmienić podejście Polaków do nauki oraz zachęcić ich do aktywnego rozwijania swoich kompetencji. W związku z tym, od samego początku działalność edukacyjna CNK sięga znacznie dalej, niż mury budynku.

Wyodrębniona w strukturze komórka – Pracownia Edukacji, zajmuje się projektowaniem, rozbudowywaniem i wdrażaniem odpowiednich narzędzi i metod edukacyjnych. Przy poszczególnych projektach CNK wchodzi w koalicje i partnerstwa, współpracuje z nauczycielami, rodzicami, organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi i wyższymi uczelniami, przedsiębiorcami o innowacyjnym profilu działalności, samorządami prowadzącymi szkoły i centralnymi władzami oświatowymi. W swoich działaniach buduje środowisko i klimat sprzyjający myśleniu o nowoczesnej edukacji.

Centrum Nauki Kopernik stanowi pomost, który łączy edukację formalną i nieformalną. Korzystając z zaufania społecznego, a jednocześnie czerpiąc z doświadczeń i najnowszych osiągnięć nauki, ma ono realny wpływ na zmianę sposobu kształcenia w Polsce. W 2015 roku uzyskało status jednostki naukowej. Dział Badań CNK, we współpracy z partnerami akademickimi, realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze, m.in. dotyczące nowych w Polsce dziedzin – learning sciences i visitor studies (http://www.kopernik.org.pl/badania-w-koperniku/). Na przykład: badanie poziomu kapitału naukowego i motywacji poznawczej uczniów, których odwiedza Naukobus z wystawą objazdową CNK; badanie wpływu jednego z projektów na upowszechnienie wśród nauczycieli podejścia do nauczania opartego na konstruowaniu. CNK prowadzi także prace rozwojowe. Ma ugruntowaną pozycję i bogate doświadczenie w tworzeniu zestawów edukacyjnych oraz wytwarzaniu – w procesie prototypowania – eksponatów (na potrzeby własne oraz na sprzedaż).

Kolejnym etapem rozwoju działalności programowej CNK jest powołanie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, w której będą prowadzone prace badawcze i badawczo-rozwojowe.

Więcej informacji: www.kopernik.org.pl

W Strefie Centrum Nauki Kopernik pojawią się firmy wchodzące w skład Konsorcjum Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego:

 

CENTRUM NAUKI KOPERNIK NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

zaprezentuje:

  • Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) – pierwszy w regionie (oraz kraju) interdyscyplinarny i międzysektorowy ośrodek badawczo-rozwojowy, w którym prowadzone będą badania nad procesami uczenia się. W oparciu o wyniki badań tworzone będą innowacyjne rozwiązania i produkty edukacyjne oraz usługi (gry i zabawki edukacyjne, pomoce naukowe, formaty zajęć, eksponaty, standardy i rekomendacje) – będą odpowiadać wyzwaniom współczesności i przyczyniać się do unowocześnienia edukacji. Przedstawimy cele i zadania PPK, infrastrukturę B+R w nowym budynku, obszary prac badawczych i badawczo-rozwojowych, rynkowe zastosowanie uzyskanych wyników i związany z tym potencjał współpracy z biznesem i naukowcami. Czytaj więcej…
  • Przykłady komercyjnej działalności Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.

 

PREZENTACJE W STREFIE PARTNERA

Pierwsze rynkowe wdrożenie zestawu edukacyjnego – Moduł Woda

Przykład komercyjnej działalności PPK: sprzedaż licencji na opracowane produkty i rozwiązania edukacyjne

Kiedy?

17 października, godz. 10:30 – 17:00 – w prezentacji może wziąć udział 10 osób (bez zapisów)

Nie zapomnij wcześniej zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

18 października, godz. 10.00 – 15.00 – w prezentacji może wziąć udział 10 osób (bez zapisów)

Nie zapomnij wcześniej zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

Co pokażemy?

O czym opowiemy?

Moduł Woda to projekt skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Stanowi wsparcie nauczycieli w stosowaniu metody badawczej podczas zajęć lekcyjnych.

Składa się z 30 propozycji przetestowanych doświadczeń, gdzie przewodnim tematem jest woda.

I moduł Woda zawiera 6 mobilnych pudełek ze sprzętem potrzebnym do wykonania doświadczeń; 30 propozycji doświadczeń w formie kar nauczyciela i kart ucznia w teczkach oraz materiały dydaktyczne dla nauczyciela w formie publikacji. Dzięki takiemu składowi jednego modułu możliwe jest przeprowadzenie lekcji z elementami metody badawczej nawet w 30-osobowej klasie podczas lekcji biologii, chemii, fizyki, geografii oraz przyrody.Czytaj więcej…

  • Podczas prezentacji uczestnicy będą mogli poznać główne założenia projektu Modułowych Pracowni Przyrodniczych, przeprowadzić krótkie doświadczenia oraz uzyskać dodatkowe informacje od twórców MPP. Czytaj więcej…
Prezentację prowadzą przedstawiciele Centrum Nauki Kopernik i Moje Bambino
Wyniki badań wykorzystania wartości edukacyjnej robota Photona

Przykład komercyjnej działalności PPK: usługi badawcze, w tym prace klasyfikacyjne

Kiedy?

17 października, godz. 10:30 – 17:00 – w prezentacji może wziąć udział 10 osób (bez zapisów)

Prezentacja spontaniczna. Dodatkowo w pętli będzie wyświetlany krótki film o projekcie badawczym.

Nie zapomnij wcześniej zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

18 października, godz. 10.00 – 15.00 – w prezentacji może wziąć udział 10 osób (bez zapisów)

Prezentacja spontaniczna. Dodatkowo w pętli będzie wyświetlany krótki film o projekcie badawczym.

Nie zapomnij wcześniej zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

Co pokażemy?

O czym opowiemy?

Photon jest robotem edukacyjnym, przeznaczonym do nauki programowania dla dzieci. W zależności od kontekstu (szkoła, dom, edukacja pozaformalna) nauka ta przebiega inaczej. We wspólnym projekcie badawczym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz chcielibyśmy zobaczyć jak zmienia się interakcja z robotem w różnych warunkach oraz w jaki sposób możemy modelować tę interakcję.Czytaj więcej… 

  • Opowiemy jak konstruować proces badawczy i w jaki sposób wdrażać wyniki badań przy pracy z produktami edukacyjnymi.
  • Zaprezentujemy sposób pracy badawczo-wdrożeniowych zastosowany przy projekcie badawczym realizowanym w partnerstwie z NCBiR.
  • Przedstawimy wyniki badań, sposoby analizy wyników, a także sposoby projektowania interakcji przy wykorzystaniu robotów edukacyjnych. Odwiedzający pod okiem wyszkolonych animatorów będą mogli wcielić się w rolę beta-testerów robotów.
  • Podczas prezentacji uczestnicy będą mogli sprawdzić możliwości robota, dowiedzieć się na co zwracać uwagę projektując doświadczenia z produktami edukacyjnymi oraz sposoby ich badania. Czytaj więcej…
Prezentację prowadzą:

przedstawiciel Centrum Nauki Kopernik (Dział Badań)

Produkt jaki mógłby powstać/ być oceniany/ ulepszany w ramach prac B+R w PPK – zestaw edukacyjny BeCreo

Przykład komercyjnej działalności PPK: ulepszenie istniejących produktów i wprowadzanie nowych rozwiązań na rynek

Kiedy? 17 października, godz. 10:30 – 17:00 – w prezentacji może wziąć udział 10 osób (bez zapisów)

Nie zapomnij wcześniej zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

18 października, godz. 10.00 – 15.00 – w prezentacji może wziąć udział 10 osób (bez zapisów)

Nie zapomnij wcześniej zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

Co pokażemy?

O czym opowiemy?

Be Creo to modułowy zestaw do nauki podstaw oprogramowania i mechatroniki. Składa się z rozbudowanej aplikacji i modułów elektronicznych, których pracę można zaprogramować. Aplikacja, w której programujemy za pomocą bloczków, pozwala na pracę w trzech trybach (trybie kursu, wyzwań, pracy dowolnej). Zapewnia to wiele godzin pracy, zabawy i nauki od bardzo prostych zadań po zaawansowane nie tylko robotyczne projekty. Scenariusze edukacyjne BeCreo integrują pojęcia i wyzwania z pogranicza dyscyplin nauki, techniki, inżynierii, matematyki i sztuki. To o tyle istotne, że skutecznym procesie nauczania i uczenia się ogromną rolę odgrywa eksperymentowanie i wspólne rozwiązywanie problemów. Ważnym jego aspektem jest możliwość kontynuowania nauki w domu, w zabawie z rodzicami, poprzez dostarczenie wystandaryzowanych, a przynajmniej przebadanych przez naukowców i bezpiecznych rozwiązań dla domu.  Czytaj więcej… 

Prezentację prowadzą:

Przedstawiciele BeCREO Technologies

Zobacz live z Aleksandrą Wójcik – Głodowską o obecności Centrum Nauki Kopernik na 9. Forum Rozwoju Mazowsza:

 

Print Form