Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

BeCREO Technologies 2018/09/25

Polski producent rozwiązań do nauki programowania oraz mechatroniki dla edukacji, współtwórca narzędzi badawczych i zestawów edukacyjnych, wykorzystujących najnowsze zdobycze edukacji. Firma realizuje holistyczną wizję edukacji, wyposażając ucznia i nauczyciela w bezpieczne narzędzia dla zastosowania nowoczesnej technologii w procesie edukacyjnym. Firma dociera do wielu tysięcy nauczycieli, metodyków i osób związanych z edukacją w Polsce i na świecie. Współpracuje z samorządami oraz placówkami doskonalącymi nauczycieli.

   

   

Foto: CNK

W ramach Konsorcjum Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego firma będzie współtworzyć i komercjalizować produkty, które zostaną wypracowane w ramach prac badawczo-rozwojowych PPK. Firma chce też tworzyć różnego rodzaju rozwiązania edukacyjne przeznaczone dla klientów indywidualnych lub dla szkół. Produkty te będą łączyć najnowsze technologie i efekty prac B+R.

Więcej informacji: www.becreo.com

Print Form