Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Artur Pozorek 2017/10/11

Artur Pozorek
Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2004-2005 – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim. Od 2005 – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych, Kierownik Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. W latach 2009 – 2011 – Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I i II kadencji , Wiceprzewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „O rozwiązaniach zwiększających jakość życia mieszkańców” 26 października w godzinach 12.00-13.00.

Print Form