Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Artur Andrysiak 2017/10/11

Artur Andrysiak

Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Urodzony w 1975 roku w Lubaniu Śląskim. Absolwent Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył „Kurs dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa” zakończony egzaminem w Ministerstwie Skarbu. Ukończył kurs zarządzania projektami PRINCE2 Foundation zakończony egzaminem.

W latach 1992-2003 związany z pracą w mediach. Dziennikarz radiowy. Autor artykułów w mediach ogólnopolskich. Autor publikacji i wykładów z teorii komunikacji Marshalla McLuhana. Członek Rad Programowych i Rad Nadzorczych Polskiego Radia.

Od 2007 roku Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Autor zintegrowanych projektów szkoleniowych dla Samorządów, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego. Pomysłodawca i zarządzający projektami z funduszy Unii Europejskiej dla Szkolnictwa Zawodowego, Partnerstwa Międzynarodowego w obszarze rynku pracy i przedsiębiorstw.

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty o łączeniu edukacji z rynkiem pracy “Drapieżny pracodawca czy bezbronny absolwent? Szkoła przetrwania na rynku pracy” 25 października w godzinach 13.00-14.00.

 

Print Form