Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Advanced Graphene Products 2018/09/27

Spółka spin-off Politechniki Łódzkiej, utworzona w 2012r., w celu szeroko rozumianej komercjalizacji grafenu HSMG®, opracowanego w wyniku współpracy Politechniki Łódzkiej
i Engineo Sp. z o.o.

Advanced Graphene Products dysponuje unikalną na skalę globalną metodą produkcji wielkopowierzchniowego grafenu HSMG® (High Strength Metallurgical Graphene), nowatorskim rozwiązaniem produkcyjnym polegającym na kontrolowanym wzroście grafenu na matrycy z ciekłego metalu. Technologia AGP obejmuje zarówno grafen wielkopowierzchniowy w postaci warstw o atomowej grubości oraz grafen płatkowy syntezowany chemicznie.

Firma kładzie nacisk na jakość produktów: uzyskała certyfikat jakości NanoSoP – Safety of Product za spełnienie najnowszych norm  i technicznych standardów ściśle związanych  z wytwarzaniem nanomateriałów w postaci grafenu HSMG®.

Print Form