Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

8. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA 2018/03/15

Od tematów najbliższych mieszkańcom, po rozwój biznesu i całego regionu. O tym dyskutowano podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w dniach 25-26 października na Stadionie Legii w Warszawie. Wydarzenie współtworzyło ponad 80 prelegentów i przeszło 60 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów miejskich, biznesowych i edukacyjno-społecznych. W forum uczestniczyło 2 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Rozwoju.

W dniach 25-26 października odbyła się już ósma edycja Forum Rozwoju Mazowsza, które co roku skupia przedstawicieli samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Ideą wydarzenia jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w zakresie realizacji projektów, zwłaszcza z unijnym dofinansowaniem. Forum to nie tylko trendy i kierunki rozwoju, ale przede wszystkim przykłady dobrych praktyk i praktycznych rozwiązań możliwych do wykorzystania w codziennej pracy. Jest to też jedno z niewielu miejsc spotkań i rozmów z wyjątkowymi osobami z różnych środowisk. W tym roku nie mogło być inaczej.

Forum to jest dyskusja wszystkich ze wszystkimi o wszystkim, o całości funduszy unijnych. To dyskusja beneficjentów, z instytucjami wdrażającymi i zarządzającymi funduszami unijnymi powiedział podczas uroczystego otwarcia Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.


Przemawia Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Mazowsze należy do najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej, w czym dużą rolę odgrywają fundusze unijne inwestowane zarówno w projekty rozwijające miasta, gminy, powiaty, wspierające innowacyjność biznesu, ale też działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, bez czego trudno mówić o konkurencyjnej gospodarce.

Jednym z głównych narzędzi transformacji wspólnot lokalnych, samorządów regionalnych, wspólnot miejskich, także wspólnot wiejskich, jest to w co również Mazowsze w ubiegłych latach najwięcej zainwestowało, czyli szerokopasmowa sieć telekomunikacyjna i technologie ICT. Nie tylko sieć, ale również systemy informatyczne które organizują nasze życie. Począwszy od zagospodarowania przestrzennego, skończywszy na zdrowiu. To są inwestycje niezwykle przyszłościowe, które otwierają nam bramę do znacznie wygodniejszego życia – powiedziała Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji.

Przemawia Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji.

Fundusze unijne dla Mazowsza pochodzą głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Przez 10 lat funkcjonowania przyznaliśmy ponad 9 tys. dotacji i pomogliśmy rozdysponować przeszło 14 mld zł funduszy będących wsparciem dla administracji, biznesu oraz sektora pozarządowego – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – Mamy świadomość, że formalności są często bardzo skomplikowane, że procedury unijne i sprawozdawczość przyprawiają o zawrót głowy, ale warto sięgać po fundusze unijne dostępne w obecnym okresie programowania.

Przemawia Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

2 dni pełne inspiracji i wymiany doświadczeń

Podczas dwóch dni 8. Forum Rozwoju Mazowsza przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej i biznesu dyskutowali o integrowaniu usług dla mieszkańców, współpracy z wykonawcami prac podczas realizacji inwestycji miejskich, a także wspieraniu powstawania i rozwoju firm. W gronie ekspertów byli m.in. Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji, Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, Konrad Frysztak Zastępca Prezydenta Miasta Radom, Krzysztof Kosiński Prezydent Ciechanowa, Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju, Krzysztof Dyl Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Andrzej Dopierała Prezes Zarządu Asseco Data Systems i Stefan Kamiński Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

Uczestnicy debaty „Współpraca zamawiającego z wykonawcą od kuchni”. Od lewej Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, Krzysztof Kosiński Prezydent  Ciechanowa, Konrad Frysztak Zastępca Prezydenta Miasta Radom, Mec Jakub Pawelec Partner w Kancelarii Mazurek, Ekspert Komisji Europejskiej, Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju  oraz Łukasz Dziekoński Dyrektor Biura Funduszy Marguerite, PKO Bank Polski.

Do przedsiębiorców skierowane były debaty i prezentacje pozwalające na zgłębienie tajników rozwoju biznesu. Dyskutowano o tym, czy można zajmować się innowacjami bez strategii i jakie są elementy wpływające na transfer efektów prac B+R na rynek. Uczestnicy dowiedzieli się, gdzie szukać finansowania innowacyjnych projektów, a także jak wspierać współpracę między firmami z sektora MŚP i korporacjami, jak i współpracę sieciową na rzecz ekosystemów innowacji terytorialnej. Swoimi doświadczeniami z uczestnikami Forum podzielili się m.in. Zygmunt Krasiński Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Bartosz Sokoliński Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu, Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Maciej Szota Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu PGNiG S.A. Michał Rój Samsung R&D Institute i Hubert Lewiński Kierownik Departamentu Rozwoju Startupów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uczestnicy debaty „Startup w mieście”. Od prawej: Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Jacek Koziński Prezes Agencji Rewitalizacji Starówki, Cezary Woszczyk Prezes fimy Sharpeo, Katarzyna Wierzbowska Prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, Tomasz Jabłoński Współzałożyciel Startup Academy oraz Jeremi Jak Założyciel i Managing Director Public Space – Instytutu Komunikacji i Taktyk Wzrostu.

Rozwój regionu nie jest możliwy, bez rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. Dlatego ważnymi punktami w programie były dyskusje o łączeniu edukacji z rynkiem pracy i zwiększaniu jakości życia mieszkańców. Nie zabrakło też aspektu animowania społeczności lokalnych. W debatach wzięli udział m.in. Jarosław Głowacki Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, Elżbieta Gąsiorowska Wiceprezes Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Artur Andrysiak Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza, Joanna Średnicka Dyrektor Zarządzająca w Pracowni Gier Szkoleniowych, Magdalena Klaus Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Paweł Jordan Prezes Stowarzyszania BORIS, Artur Pozorek  Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Edyta Markiewicz-Brzozowska Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury.

Przestrzeń wystawienniczo-networkingowa

Oprócz debat i prezentacji na uczestników wydarzenia czekała cała przestrzeń wystawiennicza współtworzona przez ponad 60 podmiotów reprezentujących samorządy, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, a także sektor naukowy i pozarządowy. Było to miejsce zarówno bardzo praktycznych warsztatów, jak i indywidualnych rozmów. W nawiązywaniu kontaktów i dzieleniu się wiedzą pomagały liczne nowinki technologiczne wykorzystane w przestrzeni forum. Uczestnicy wydarzenia skorzystali z konsultacji i prezentacji dotyczących możliwości pozyskania unijnego dofinansowania projektów prowadzonych przez ekspertów z Agencji Rozwoju Przemysłu, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Ramowych UE. Czerpali z wiedzy eksperckiej z zakresu marketingu terytorialnego, wzornictwa przemysłowego, czy innowacyjnych technologii. Otrzymali praktyczne wskazówki jak radzić sobie na rynku pracy, jak i budować wizerunek osobisty. Zostali także zaproszeni do świata eksperymentów edukacyjnych.

Konsultacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020

Dziękujemy wszystkim  uczestnikom, partnerom i wystawcom za współtworzenie 8. Forum Rozwoju Mazowsza. Już niebawem udostępnimy pierwsze materiały konferencyjne, galerię zdjęć i nagrań. Zapraszamy do śledzenia strony oraz profilu w mediach społecznościowych.

Patroni honorowi

            

[vc_row content_width=”grid” content_aligment=”left”][vc_column][edgtf_title_with_dots title=”Partnerzy – Wystawcy” display_separator=”no”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4220″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.armsa.pl/pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4181″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.arp.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4379″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://barterklub.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4034″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.kopernik.org.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4173″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://cir.ow-simp.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4092″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.cti.uksw.edu.pl/#Aktualno%C5%9Bci”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4039″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.cezamat.eu/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4172″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.cziitt.pw.edu.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4030″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.ergodesign.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4111″ alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4438″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://investpl.eu/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4025″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://kampusplus.pl/”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4142″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4101″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.kpk.gov.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4171″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://kancelarialiderio.pl”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4170″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.linetech.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4094″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.mae.com.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4169″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://mfpk.com.pl/”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4168″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.ncbr.gov.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4146″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.nencki.gov.pl”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4655″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.parp.gov.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4103″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://plock.eu/pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4167″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.pppt.pl/PL/Strony/default.aspx”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4384″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.pw.edu.pl/”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4166″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://pracodawcyrp.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4031″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://pracowniagier.com/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4656″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://prodevelopment.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4113″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.radom.pl/page/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4078″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://rebeliamedia.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4098″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://sharpeo.com/”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4198″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4115″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.siedlce.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4183″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://stocznia.org.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4156″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.facebook.com/4krajobrazy/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4175″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.targowek.waw.pl/page/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4199″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://techbrainers.com/”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4105″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://unimos.global/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4185″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.uksw.edu.pl/pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4227″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.um.warszawa.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4164″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://wupwarszawa.praca.gov.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”60px”][edgtf_title_with_dots title=”Pozostali Wystawcy” display_separator=”no”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4658″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://teatrabovo.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4109″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://agrobiocluster.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4380″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://innowacje.org.pl/pl/o-nas/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4032″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://competencegame.com/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4033″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://experiencecorner.com/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4195″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.eebd.eu/”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4178″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.facebook.com/sfop.targowek/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4158″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.pppt.pl/pl/Strony/Default.aspx”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4159″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.pppt.pl/pl/Strony/Default.aspx”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4177″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.jogasmiejsiezpasja.pl/ “][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4162″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.marzycieleirzemieslnicy.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4165″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.klasterchemiczny.com/pl”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4793″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.mbpr.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4179″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://naprawmyto.pl/home”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4845″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://zielonyhoryzont.org.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4523″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://nextbike.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4180″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.pracademia.eu/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4844″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://pblspc.com/”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4107″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://rec-on.eu/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4629″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://sospecial.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4660″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.somfy.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4680″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.swingdev.io/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”4381″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://twomemory.pl/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”5076″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.mae.com.pl/projekty/mazowiecki-klaster-ee-i-oze”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”60px”]

Wspierali nas

                        

                        

 

 

 

Print Form