Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Znamy partnerów 6 Forum Rozwoju Mazowsza! 2015/08/15

Partnerem Programowym 6 Forum Rozwoju Mazowsza zostało TechBrainers, a Partnerem Strategicznym Fundacja Kreatywne Mazowsze! Partnerstwo zewnętrznych jednostek wesprze organizację i merytorykę wydarzenia, wzmacniając jego rangę i poszerzając grono odbiorców.

TechBrainers wspomaga przedsiębiorstwa w poszukiwaniu informacji o dostępnych innowacyjnych rozwiązaniach, które odpowiedzieć mają na specyficzne potrzeby technologiczne. Oferuje analizę porównawczą potencjału innowacyjnych rozwiązań, a także buduje świadomość istnienia rozwiązań technologicznych kreowanych na polskim i międzynarodowym rynku. Misją firmy jest tworzenie przestrzeni, gdzie innowacyjne rozwiązania stanowiące kluczowy czynnik rozwoju współczesnej gospodarki są kreowane, współtworzone, testowane i dopracowywane.

Więcej informacji o techBrainers http://techbrainers.com/

Fundacja Kreatywne Mazowsze to grupa firm, uczelni i organizacji wspierających innowacyjność, które podjęły wspólny wysiłek wsparcia rozwoju innowacyjności Mazowsza. Jej celem jest wspólna realizacja projektów i programów, które pozwolą na awans Mazowsza do grona 50 najbardziej innowacyjnych regionów Unii Europejskiej do roku 2020. Fundacja poprzez tworzenie płaszczyzny współpracy łączącej przedstawicieli i ekspertów z różnych środowisk: nauki, biznesu, władz lokalnych – samorządów, organizacji pozarządowych, dającej pole do wspólnego dialogu i kreowania innowacji w zakresie kluczowych wyzwań dla rozwoju regionu dąży to tego, aby innowacyjność stała się rzeczywistą, wiodącą cechą Mazowsza.

Więcej informacji o Kreatywnym Mazowszu http://www.kreatywnemazowsze.pl/

Print Form