Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Znamy Liderów Ochrony Zdrowia na Mazowszu dzięki pomocy z Unii Europejskiej! 2022/12/07

Wsparcie ratowników medycznych, rozwój psychiatrii, pomoc dla dzieci z autyzmem oraz opracowanie zestawów odczynników diagnostycznych to zwycięskie projekty wybrane przez mieszkańców Mazowsza podczas specjalnej edycji konkursu Lider Zmian – Lider Ochrony Zdrowia. Celem konkursu organizowanego pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce była promocja efektów pomocy z Unii Europejskiej. Wyniki zostały ogłoszone podczas 12. Forum Rozwoju Mazowsza odbywającego się w Warszawie w dniach 6-7 grudnia.

Znamy Liderów Ochrony Zdrowia 2022! Fundusze Europejskie wspierają rozwój opieki medycznej na Mazowszu

Walka z pandemią COVID-19 uświadomiła nam wszystkim ze zdwojoną siłą, jak ważne jest zdrowie.Dlatego specjalna edycja konkursu Lider Zmian poświęcona została tematyce ochrony zdrowia i innowacjom dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Konkurs zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, a wzięły w nim udział placówki medyczne oraz przedsiębiorcy. O wyróżnieniu zwycięzców zdecydowali sami mieszkańcy w trakcie internetowego głosowania, które odbyło się na przełomie październikai listopada. Wyniki ogłoszono w czterech kategoriach: Walka z pandemią COVID-19, Diagnostyka i leczenie pacjentów, Profilaktyka i programy zdrowotne oraz Innowacje.

Nadzwyczajne wsparcie w nadzwyczajnych czasach

Szczególną kategorią konkursową była „Walka z pandemią COVID-19” z uwagi na prezentację efektów pomocy z Unii Europejskiej uruchomionej w nadzwyczajnym trybie po to, aby ratować zdrowie i życie nas wszystkich.
W ramach kategorii zaprezentowane zostały efekty projektów pozakonkursowych dotyczących doposażenia szpitali i wsparcia zespołów ratownictwa medycznego realizowanych przez Samorząd Mazowsza.

 

Jak podkreślił Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – W projekt zostało zaangażowanych ponad 70 szpitali, i nie tylko, z całego województwa mazowieckiego. Kupowaliśmy środki ochrony osobistej, ale także bardzo skomplikowaną aparaturę diagnostyczną. Co warto zaznaczyć, jest to największy projekt realizowany w całej Unii Europejskiej. – W sumie w tej chwili zaangażowanych jest ponad 400 mln zł. To jest największy projekt w tej perspektywie finansowej realizowany przez wszystkie regiony europejskie. Nie powiedzieliśmy w tym projekcie ostatniego słowa, ponieważ będziemy dokonywać kolejnych zakupów jakże potrzebnego sprzętu medycznego – dodaje Wicemarszałek. W kategorii Walka COVID-19 zaprezentowano również efekty projektu realizowanego przez m.st. Warszawa we współpracy z warszawskimi szpitalami.

Wyniki głosowania internautów

Kategoria: Walka z pandemią COVID-19

  • Zwycięzca: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego
  • Wyróżnienia: Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie oraz Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Kategoria: Diagnostyka i leczenie pacjentów

  • Zwycięzca: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. za projekt pt. „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”
  • Wyróżnienia: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. za dwa projekty
    „Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.” oraz „Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii”

Kategoria: Profilaktyka i programy zdrowotne

  • Zwycięzca: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. za projekt pt. „Skuteczna diagnoza i indywidualna terapia w środowisku domowym szansą dla dzieci z autyzmem z województwa mazowieckiego”
  • Wyróżnienia: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy za program rehabilitacji dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I-VI (projekty zrealizowane wśród uczniów szkół z Radomia oraz Płocka, a także gmin Brudzeń Duży oraz Stara Biała) oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu za kompleksowy program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego zrealizowany we wszystkich powiatach

Kategoria: Innowacje

  • Zwycięzca: Firma ALAB Laboratoria Sp. z o.o.: za projekt pt. „Innowacyjne zestawy chemiczne niezbędne do precyzyjnej detekcji oraz oznaczania poszczególnych substancji w organizmie człowieka z wykorzystaniem technologii HPLC i LCMS”
  • Wyróżnienia: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. za projekt pt.Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego”, Firma Med & Life Sp. z o.o. za projekt pt. „Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji wykorzystujący zaawansowane technologie ICT”

Szczegółowe informacje o projektach dostępne są na stronie www.liderzmian.eu.

Print Form

Galeria zdjęć