Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Zakończyło się 11. Forum Rozwoju Mazowsza. Dziękujemy, że byliście z nami! 2021/12/13

Wszystko co dobre szybko się kończy… I również 11. Forum Rozwoju Mazowsza nieuchronnie dobiegło końca. Były to 2 dni pełne dyskusji i inspiracji na rzecz rozwoju regionu z pomocą Unii Europejskiej. Tegoroczną, zdalną edycję wydarzenia współtworzyło ponad 70 ekspertów reprezentujących przeszło 50 instytucji publicznych, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. W programie znalazło się aż 12 debat, wystąpienia i czaty tematyczne z różnych obszarów. W efekcie, Forum zyskało prawie 7 tys. wyświetleń, a to jeszcze nie koniec! Już niebawem kolejne osoby będą mogły skorzystać z wiedzy i doświadczeń zaproszonych ekspertów. Wydarzenie odbyło się pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Europejskiego Komitetu Regionów. Organizatorem Forum była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Szczegóły dostępne są na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl.

 

Jedenasta edycja Forum Rozwoju Mazowsza odbyła się w szczególnym dla Polski i samego Mazowsza momencie. – “Z jednej strony kończymy zagospodarowywanie środków  z perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020, a z drugiej strony trwają przygotowania  i negocjacje nowego budżetu, czyli środków z polityki spójności  2021- 2027, z możliwością wydatkowania do 2030 roku”  – powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. Zwrócił również uwagę na to, ze lata obecności w Unii Europejskiej są dla Mazowsza czasem bardzo dynamicznego rozwoju, dzięki czemu województwo należy obecnie do grona najlepiej rozwijających się regionów w Europie.

Podczas dyskusji o potrzebach i wyzwaniach stojących u progu przyszłej perspektywy unijnej prowadzonej przez prof. dr hab. Grzegorza Mazurka, Rektora Akademii Leona Koźmińskiego, poruszono tematy wewnętrznego zróżnicowania regionu mającego największy udział w generowaniu PKB Polski, jak również kwestię myślenia o rozwoju jako idei współpracy i synergii. – Chcemy mieć wspólne programy, które będą obejmowały nie tylko Warszawę, ale i resztę województwa. Będziemy wspierać filozofię synergii – powiedziała Lucie Zackova, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Rafał Trzaskowski, Prezydent M.st Warszawy, zwrócił uwagę  jak ważne jest dla rozwoju regionu abyśmy mówili jednym głosem z korzyścią dla obywateli, bo tylko tak możemy realizować wspólne priorytety – Jeżeli chcemy rozwijać się równie szybko jak do tej pory, musimy działać wspólnie – dodał prezydent. W debacie wzięli również udział dr Małgorzata Bonikowska, Prezes ośrodka THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych, Członek Team Europe oraz Piotr Zygadło, Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, który ogłosił dodatkowy transfer środków dla regionu stołecznego, aby jeszcze bardziej wspierać zrównoważony rozwój Mazowsza i Polski.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia, Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych podkreślił rolę inwestycji europejskich w rozwoju Mazowsza. – Przez 17 lat naszej obecności w Unii Europejskiej efekty pomocy tak bardzo wtopiły się w nasz krajobraz jakby były wręcz częścią jego DNA, o którym wiemy że istnieje, ale jednak nie dostrzegamy go na co dzień – powiedział Dyrektor MJWPU. Liczne debaty i wystąpienia wprowadziły uczestników w świat efektów projektów europejskich, ale też wyzwań z którymi musimy się zmierzyć. W gronie ekspertów dyskutowano o sytuacji sektora biznesowego w prawie dwa lata od wybuchu pandemii, jego potrzeb i uwarunkowań działania. Zastanawiano się, co zmienić w systemie ochrony zdrowia, aby sprostać rzeczywistości popandemicznej i zadbać o dostępność opieki medycznej dla mieszkańców. Istotną kwestią podnoszoną podczas jednej z debat  były zmiany klimatyczne, których konsekwencje stają się coraz większym zagrożeniem dla środowiska i nas wszystkich. W dyskusję włączył się Markku Markkula z Finlandii, Członek Europejskiego Komitetu Regionów, Przewodniczący regionu Helsinki i Przewodniczący Rady Miasta Espoo, który podkreślił, że inicjatywy środowiskowe powinny być realizowane we współpracy administracji, sektora naukowego i biznesowego, a także zwrócił uwagę na ich wpływ na rozwój gospodarki i tworzenie miejsc pracy. Eksperci zastanawiali się również nad tym jak powinien wyglądać transport przyszłości, aby sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi miast i regionów. Poruszono temat wykorzystania niskoemisyjnych rozwiązań w tym obszarze, a także wspierania przedsiębiorczości dzięki współpracy ponadregionalnej oraz międzynarodowej.

Drugiego dnia Forum Rozwoju Mazowsza eksperci zastanawiali się, w jaki sposób projektować e-usługi aby nie było to jedynie przeniesienie papierowych procedur do wirtualnego świata, a rzeczywista zmiana w jakości obsługi mieszkańców. Nie zabrakło również kwestii bezpieczeństwa danych oraz wsparcia cyfrowych rewolucji przez Unię Europejską. Debatowano o jednym z głównych trendów jakim jest gospodarka obiegu zamkniętego. Podczas wydarzenia podjęto także temat nieuchronności zmian zachodzących na rynku pracy oraz zadbania o to, aby w pogoni za coraz to nowszymi technologiami ułatwiającymi pracę nie zapominać o pracownikach. – Jestem wielką zwolenniczką tego aby myśleć o technologiach jako czymś co pracę wspiera, ewentualnie odciąża nas, zabiera rutyny, papierologię, które niekoniecznie mogą nam się w naszej pracy podobać – powiedziała prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska- Skierkowska, Prorektor ds. Współpracy  z Zagranicą i ESR Akademii Leona Koźmińskiego.

Ostatnie dwa lata pokazały jak ważnym elementem dla gospodarek jest tworzenie rozwiązań wykorzystujących lokalne potencjały, na przykład w ramach nowej spółdzielczości.  Nie bez powodu w kontekście inteligentnych miast często mówi się o miastach 5-, 10-, czy 15-minutowych. W końcu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej chcemy mieć wszystko, co nam potrzeba do życia w zasięgu ręki. Podczas Forum Rozwoju Mazowsza nie mogło też zabraknąć dyskusji o sytuacji sektora kultury. Czy reżyser jest w stanie tworzyć filmy tylko dla platform streamingowych, które dają mu milionowe oglądalności? Jak zadbać o to, żeby teatr mógł przetrwać, a aktorzy i lokalni animatorzy kultury nie tracili pracy? O tym rozmawiali między innymi Andrzej Seweryn, Dyrektor Naczelny Teatru Polskiego w Warszawie oraz Magdalena Łazarkiewicz, Reżyser oraz Wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej. W końcu, zastanawialiśmy się nad rolą szkoły oraz nauczycieli w edukacji nie tylko dla potrzeb przyszłości, ale przede wszystkim dla życia tu i teraz. Eksperci poruszyli kwestię zadbania o odporność emocjonalną uczniów, budowanie poczucia własnej wartości, które mają niesamowitą moc zachęcającą do aktywnego poznawania świata. Dr Konrad Ciesiołkiewicz, Prezes Fundacji Orange, zwrócił uwagę, że często traktujemy nowoczesne technologie jako cel sam w sobie, a celem w tym całym procesie musi być relacja i uczeń. Z kolei Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, podkreśliła jak wielką rolę odegrały fundusze europejskie w zapewnieniu sprzętu do edukacji zdalnej dla ponad 300 szkół na Mazowszu. W programie forum oprócz debat znalazły się również wystąpienia m.in. przedstawicieli Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, a także czaty z ekspertami, podczas których uczestnicy mogli dowiedzieć się w jaki sposób można skorzystać ze wsparcia funduszy europejskich na rozwój biznesu i działania termomodernizacyjne.

Dziękujemy wszystkim ekspertom oraz zdalnym uczestnikom 11. Forum Rozwoju Mazowsza. Już niebawem udostępnimy nagrania z debat oraz materiały konferencyjne. Zapraszamy do śledzenia strony www.forumrozwojumazowsza.pl oraz mediów społecznościowych (FacebookLinkedIn oraz YouTube). Organizatorem Forum Rozwoju Mazowsza była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Tegoroczna edycja odbywa się pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Funduszyi Polityki Regionalnej, Europejskiego Komitetu Regionów oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Print Form