Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Z mieszkańcami dla mieszkańców 2017/11/28

Jak animować lokalne społeczności? Co zrobić, żeby mieszkańcy chcieli angażować się w działania? O tym podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza rozmawiali Magdalena Klaus Prezes Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Paweł Jordan Prezes Stowarzyszania BORIS, Dorota Drozdowska-Szymborska Prezes Fundacji Drabina Rozwoju, Paulina Tramecourt Prezes Stowarzyszenia Cztery Krajobrazy i Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Debatę poprowadził Artur Pozorek Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Jak animować lokalne społeczności? Niezależnie od tego, czy chcemy aktywizować młodzież, dorosłych, czy  na przykład osoby wykluczone społecznie z powodów zdrowotnych podstawą jest poznanie potrzeb. – Pisząc projekt i w ogóle myśląc o odbiorcy musimy głównie zdiagnozować ich potrzeby i współpracę z lokalnymi instytucjami powiedziała Dorota Drozdowska-Szymborska Prezes Fundacji Drabina Rozwoju. Nie da się podejmować działań dla osób wykluczonych społecznie bez ich udziału – Nie zaangażujemy ani młodzieży, ani osób dorosłych, ani osób starszych do projektu, który będzie nam organizatorom wydawał się najlepszy, jeżeli nie będzie to projekt ich i nie będą w to zaangażowani od samego początku tworzenia – powiedziała Paulina Tramecourt Prezes Stowarzyszenia Cztery Krajobrazy. Do tego, aby zaczęły się zmiany w naszej okolicy potrzebni są ludzie, którzy dostrzegą potrzebę i będą w stanie zachęcić do działania innych.  – Nic się nie rodzi samo. Tacy ludzie są potrzebni, potrzeba grup inicjatywnych, które powiedzą zejdźmy się, spotkajmy się, pogadajmy o tym co jest tu dla nas istotnego – powiedział Paweł Jordan Prezes Stowarzyszania BORIS.  Nie bez znaczenia jest rola samorządów, których zaangażowanie sprawia, że animacja społeczności jest zdecydowanie łatwiejsza.

Doświadczenia w z realizacji projektów unijnych na Mazowszu pokazują, że najskuteczniejsze i najtrwalsze działania podejmowane są we współpracy różnych podmiotów – Każdy z partnerów ma coś do zaoferowania i to widać w projektach partnerskich. Skala działań na rzecz środowiska, które jest objęte danym projektem jest naprawdę dużo większa i ma większą moc przeżywania. Nawet jeśli kończą się pieniądze to albo poszukuje się innego źródła, albo te działania może nie w takim dużym wymiarze, ale są – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Pomoc w podejmowaniu działań na rzecz mieszkańców stanowią ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, których powstawanie i rozwój wspierają fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. – Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej dają narzędzia, metody i możliwości, w tym finansowe do tego, by przedsiębiorstwa społeczne, przede wszystkim najbardziej powszechne to są spółdzielnie socjalne, powstawały, żeby miały wydźwięk oddolny, żeby były głosem małej grupy, która stwierdza, że chce spróbować w tej formule działać, chce stworzyć dla siebie miejsce pracy – powiedziała Magdalena Klaus Prezes Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Zapraszamy do wysłuchania całej debaty:

Kolejne relacje i materiały już wkrótce.
Zapraszamy do śledzenia strony oraz oraz profilu w
mediach społecznościowych.

 

Jak fundusze unijne wspierają animowanie lokalnych społeczności?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Środki zainwestowane zostaną m.in. w działania z zakresu włączenia społecznego i walki z ubóstwem, a także rozwój ekonomii społecznej. Już pod koniec listopada rozpocznie się konkurs o unijne dofinansowanie integracji osób wykluczonych społecznie prowadzonej przez powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej. Będą też fundusze na deinstytucjonalizację usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych. Od końca grudnia samorządy, ich jednostki organizacyjne, podmioty ekonomii społecznej czy organizacje pozarządowe będą mogły starać się o dofinansowanie rozwoju usług społecznych dla dzieci i młodzieży. Informacje o konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Ósma edycja wydarzenia odbyła się w dniach 25-26 października 2017 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło 2 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 80 prelegentów i przeszło 60 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów miejskich, biznesowych i edukacyjno-społecznych. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji.

Print Form