Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Wyzwania ekonomii społecznej 2016/11/11

Zapraszamy do udziału w debacie poświęconej wyzwaniom ekonomii społecznej. Podczas debaty zostanie przedstawiona aktualna oferta wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych, które chcą przy pomocy przedsiębiorczości społecznej rozwiązywać ważne kwestie społeczne dotyczące mieszkańców Mazowsza. Powiemy także o nowej perspektywie finansowania pożyczek i dbania o wysoką jakość usług wsparcia dla PES. Przedstawimy także nowopowstałe przedsiębiorstwo społeczne, jego cele oraz ofertę, która proponuje nie tylko mieszkańcom Warszawy.

Kto weźmie udział w debacie? 

  • Agnieszka Waszkiewicz – Koordynator Zespołu Finansowania Ekonomii Społecznej w Departamencie Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
  • Magdalena Huszcza – od 2004 roku związana z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, obecnie pełni funkcję Pierwszej Wiceprezes Zarządu.
  • Piotr Stronkowski – niezależny ewaluator i konsultant, zajmującym się głównie tematyką rynku pracy, edukacji, integracji społecznej. Od wielu lat zajmuje się również tematyką ekonomii społecznej.
  • Małgorzata Dębecka – z warszawskim życiem kulturalnym związana jest zawodowo od 2008 roku. Reprezentuje Spółdzielnię Socjalną Pogłos.

Debatę poprowadzi Karolina Cyran Juraszek związana z sektorem organizacji pozarządowych od 20 lat, a z ekonomią społeczna zajmuje się 12 lat.  Od 6 lat pracuje w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Spotkajmy się już 16 listopada w godzinach 14.10-15.10 w strefie Smart People podczas 7. Forum Rozwoju Mazowsza na Stadionie Legii w Warszawie. Udział jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji!

Print Form