Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

W nowej perspektywie unijnej na infrastrukturę przeznaczamy ponad miliard euro – minister Andrzej Halicki podczas 6. Forum Rozwoju Mazowsza 2015/10/12

7 października minister Andrzej Halicki wziął udział w otwarciu tegorocznej edycji dwudniowego Forum Rozwoju Mazowsza, poświęconej innowacyjności tego regionu.

Chciałbym powiedzieć, że bilans na Mazowszu, jak i całej polskiej gospodarki, w części związanej z aktywnością Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, jest dobry. Polska jest dzisiaj największym placem budowy, jeżeli chodzi o budowę infrastruktury, która ma umożliwić nam dostęp do szybkiego szerokopasmowego internetu – powiedział minister Andrzej Halicki podczas otwarcia szóstej już edycji Forum Rozwoju Mazowsza na Stadionie Narodowym. – Bilans jest tak dobry, że gdybyśmy przełożyli go na kilometry sieci to w roku, w którym nadzorowałem jako minister administracji i cyfryzacji te inwestycje, położyliśmy w Polsce 30 tysięcy kilometrów sieci światłowodowych. To naprawdę znaczące liczby i bez precedensu w Europie – podkreślił szef MAC.

Przypomniał, że w nowej perspektywie na infrastrukturę przeznaczamy ponad miliard euro. – Część z tych środków – jedną piątą – już uruchomiliśmy. W ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłoszono pierwszy konkurs z planowaną alokacją ok. 600 mln zł. Jest to jedynie początek działań skierowanych na rozwój nowoczesnych sieci dostępowych.

Minister Halicki zapewnił, że dostęp do internetu będzie rzeczywistym dostępem dobrej jakości – dzięki weryfikacji i aktualizacji mapy białych plam. Przypomniał również, że po raz pierwszy kryterium obowiązkowym dla projektów w ramach PO PC poza 30 Mb/s dla gospodarstw domowych, jest 100 Mb/s dla szkół i szpitali na danym terenie. – Można powiedzieć, że wpisaliśmy pewną jakość, która gwarantuje efektywne wykorzystanie środków. Pamiętajmy, że Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia – podsumował szef resortu administracji i cyfryzacji.

W otwarciu VI Forum Rozwoju Mazowsza miała uczestniczyć premier Ewa Kopacz. W jej imieniu list skierowany do uczestników forum odczytał Andrzej Halicki.

W czasie dwudniowego Forum Rozwoju Mazowsza, w dziesięciu strefach tematycznych, zaplanowano ponad kilkadziesiąt paneli dotyczących m.in.: rozwoju społeczeństwa informacyjnego w kontekście realizacji projektów infrastruktury szerokopasmowego internetu, internetu rzeczy, smart city, jak i wyzwań nowej perspektywy, e-administracji i cyfryzacji.

Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Fot. MAC

 

Print Form