Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Usługi bliżej mieszkańców 2017/11/06

Jak dzięki nowoczesnym technologiom odpowiadać na potrzeby mieszkańców? W jaki sposób planować i integrować usługi, aby wspierać rozwój miast, regionów i całego kraju? O tym podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza rozmawiali: Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji, Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Stefan Kamiński Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, dr Tomasz Kulisiewicz Zastępca Dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem, Krzysztof Dyl Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Andrzej Dopierała Prezes Zarządu Asseco Data Systems S.A. Dyskusję poprowadziła Izabela Żylińska Redaktor Naczelna „Inteligentne Miasta i Regiony” oraz „Smart Grids Polska”.

Potrzeby odbiorców w centrum uwagi

Załatwianie wielu codziennych spraw wciąż jeszcze kojarzy się z koniecznością wypełnienia sterty dokumentów, odwiedzenia urzędu i stania w kolejkach. Tak jednak nie musi być, w czym pomagają wprowadzane w coraz większym zakresie e-usługi. Wszystko po to, aby łatwo i szybko dopełnić niezbędne formalności. E-usługi wprowadza służba zdrowia, administracja powszechnie znana jako urzędy powiatowe, gminne, wszelkiego rodzaju samorządy, czy też ich agendy. Bardzo ważne jest, aby były to usługi, których ludzie rzeczywiście potrzebują, (…) bo wiele rzeczy zrobiono, wiele usług zaproponowano takich, które są dziś w sieci, ale nie są wykorzystywane – powiedział Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Po pierwsze usługa powinna być potrzebna, po drugie musimy z nią dotrzeć do odbiorcy – Trzeba zastanowić się, jaką drogą komunikacyjną porozumieć się z użytkownikami końcowymi (…) Podstawą jest sieć telekomunikacyjna, a tak de facto światłowód jako brama do wszelkiego rodzaju inteligentnych usług – powiedział Stefan Kamiński Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Na konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury zwrócił również uwagę Krzysztof Dyl Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – Jak już będziemy mieli te wszystkie usługi, które będą chcieli użytkować obywatele, to przydałaby się jeszcze infrastruktura, żeby mogli to zrobić z domu a nie z urzędu. Potrzebna jest infrastruktura szerokopasmowa. Nie przypadkiem projekty e-administracji robione są z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, podobnie jak budowa sieci, bo te projekty się łączą.

Obywatel w gąszczu możliwości

Wyzwaniem jest nie tylko projektowanie usług dopasowanych do potrzeb odbiorców, ale też ich integracja. Praktycznie rzecz biorąc nawet najmniejsza gmina wystawia swoje usługi na swoim portalu. A w związku z tym nie mamy problemu z brakiem usług, a raczej z nadmiarem usług tych samych, ale w bardzo różnych wersjach. Trzeba zadbać o to,  żeby to co wystawia państwo i to co wystawia samorząd u siebie było zintegrowane – powiedziała Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji. Ważne jest więc tworzenie jednej bramy otwierającej dostęp do wszelkich możliwych usług. Ta jedna brama to jest portal gov.pl, który budujemy, zintegrowaliśmy z nim serwis Ministerstwa Cyfryzacji. Do końca tego roku jeszcze trzy resorty przemigrują swoje dane na ten portal i w przyszłym roku reszta resortów. Podpinając wszystkie systemy usługowe, typu emp@tia, e-Podatki, e-PUAP, obywatel i również Wrota Podlasia, Wrota Mazowsza, Wrota Małopolski i wszystkie wrota naszego kraju, żebyśmy wchodzili przez jedną bramę i wszystkich usług mogli szukać właśnie tam – dodała Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji.

Nie można przy tym zapomnieć o przyjazności dla odbiorcy. Chodzi o to, aby każdy z nas bez problemu znalazł odpowiednią usługę, a korzystanie z niej wymagało jak najmniejszej ilości czasu i pracy. Cały czas patrzmy z perspektywy użytkownika, co dla niego jest potrzebne, co dla niego jest łatwe, intuicyjne – powiedział Andrzej Dopierała Prezes Zarządu Asseco Data Systems S.A. W projektowaniu rozwiązań konieczna jest więc współpraca z odbiorcami końcowymi. Administracji powinno zależeć na tym, aby pomysły na rozwiązania czerpała od obywateli, ich organizacji, przedsiębiorców, bo to oni borykają się z trudnościami na co dzień – powiedział dr Tomasz Kulisiewicz Zastępca Dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem. Trudności mogą też wynikać ze skomplikowanego przekazu. Dlatego prosty język to podstawa w projektowaniu wszelkiego rodzaju usług.

Zapraszamy do wysłuchania całej debaty:

 

Kolejne relacje już wkrótce. Zapraszamy do śledzenia strony oraz oraz profilu w mediach społecznościowych.

Jak fundusze unijne wspierają rozwój e-usług na Mazowszu?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W działania z zakresu rozwoju e-usług w urzędach, placówkach medycznych, bibliotekach i na uczelniach zainwestowane zostanie ponad 640 mln zł.  Obecnie w ramach Działania 2.1 E-usługi można ubiegać się o fundusze na informatyzację bibliotek oraz budowę regionalnych platform informacyjnych z zakresu e-kultury. Więcej informacji na www.funduszedlamazowsza.eu.

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Otwarta formuła stwarza unikalną okazję do  dialogu pomiędzy  wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Ósma edycja Forum Rozwoju Mazowsza odbyła się w dniach 25-26 października 2017 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło 2 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 80 prelegentów i przeszło 60 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów miejskich, biznesowych i edukacyjno-społecznych. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Print Form