Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Trwa 11. Forum Rozwoju Mazowsza – Zapraszamy do udziału w drugim dniu wydarzenia 2021/12/08

Za nami pierwszy dzień Forum Rozwoju Mazowsza, którego głównym celem jest dyskusja o roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu, a także promocja projektów i innowacyjnych rozwiązań dofinansowanych z funduszy europejskich. Tegoroczna edycja odbywa się  pod hasłem #eFEktUE. Do współtworzenia tego wyjątkowego wydarzenia Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprosiła polskich i zagranicznych ekspertów z sektora administracji, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Wydarzenie odbywa się w formule zdalnej w dniach 8-9 grudnia 2021 r. Zapraszamy do śledzenia transmisji z drugiego dnia na stronach www.forumrozwojumazowsza.pl, www.funduszedlamazowsza.eu oraz w mediach społecznościowych.

„Jesteśmy w szczególnym momencie jeżeli chodzi o wykorzystanie środków europejskich i realizację europejskiej polityki spójności w województwie mazowieckim. Z jednej strony kończymy zagospodarowywanie funduszy z perspektywy unijnej na lata 2014- 2020, a z drugiej strony trwają przygotowania  i negocjacje nowego budżetu, czyli środków z polityki spójności  2021- 2027, z możliwością wydatkowania do 2030 r.”  – powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. Zwrócił również uwagę na to, ze ostatni okres był bardzo efektywny i bardzo dynamiczny – „Dzisiaj Mazowsze to jeden z najlepiej rozwijających się regionów w Europie, którego produkt PKB przypadający na jednego mieszkańca wynosi 160% średniego PKB na mieszkańca Unii Europejskiej”- dodał marszałek – „Niestety ciągle walczymy ze zróżnicowaniem miedzy Warszawą i okolicznymi 9 gminami, a z pozostałą częścią Mazowsza, gdzie poziom ten wynosi jedynie 60%.

 

Na zdjęciu od prawej:  Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego,prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego,

W dyskusję o potrzebach i wyzwaniach stojących u progu perspektywy unijnej na lata 2021-2027 włączyli się również Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy, Lucie Zackova, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, dr Małgorzata Bonikowska, Prezes ośrodka THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych, Członek Team Europe, prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego oraz Piotr Zygadło, Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Poruszono tematy nierówności w zasobach finansowych w różnych częściach regionu, jak również ideę współpracy w myśleniu o rozwoju: „Nadal będziemy wspierać podejście do współpracy, zintegrowanego planu zagospodarowania, infrastruktury, jak również zrównoważonego rozwoju. Nie możemy stawiać granic, ani budować murów między Warszawą, a resztą Mazowsza. Chcemy mieć wspólne programy, które będą obejmowały nie tylko Warszawę, ale i resztę województwa.  Będziemy wspierać filozofię synergii”– powiedziała Lucie Zackova, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Na zdjęciu od lewej: Adam Rogala, dziennikarz, trener, Paweł Chorąży, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego, Andrzej Olszewski, Współwłaściciel Papagrin, Andrzej Burgs, CEO i Prezes Zarządu Sygnis New Technologies sp. z o.o., Rafał Baniak, Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawców RP, Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Podczas pierwszego dnia  11. Forum Rozwoju Mazowsza uczestnicy mogli dowiedzieć się również  w jakim miejscu znajduje się biznes  w półtora roku po wybuchu pandemii. Eksperci debaty temu poświęconej zastanawiali się nad kierunkami i trendami w zwiększeniu konkurencyjności firm w czasach, gdy jedynym pewnikiem jest zmiana. Na temat przyszłości finansowania europejskiego dla biznesu wypowiedział się z kolei Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Wspólnie z ekspertami zastanawiano się także co zmienić w systemie ochrony zdrowia, aby sprostać rzeczywistości popandemicznej, jakie są obecnie największe wyzwania i potrzeby. Poruszono kwestię wykorzystania technologii komunikacyjnych na rzecz zwiększenia zaangażowania społeczeństwa w profilaktykę. Istotną kwestią podnoszoną podczas jednej z debat  były zmiany klimatyczne, których konsekwencje stają się coraz większym zagrożeniem dla środowiska i nas wszystkich. Odpowiadano na pytanie czy podejmowane działania są wystarczające i jak wspierać realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Fińskie inspiracje w tym obszarze zaprezentował Markku Markkula, Członek Europejskiego Komitetu Regionów, Przewodniczący regionu Helsinki i Przewodniczący Rady Miasta Espoo. Eksperci zastanawiali się również nad tym jak powinien wyglądać transport przyszłości, aby sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi miast i regionów. Poruszono temat wykorzystania niskoemisyjnych rozwiązań w tym obszarze, a także możliwości finasowania ze środków europejskich.

W programie forum oprócz debat znalazły się również wystąpienia i czaty  z ekspertami, podczas których uczestnicy mogli dowiedzieć się w jaki sposób można skorzystać ze wsparcia funduszy europejskich na rozwój biznesu i działania termomodernizacyjne.

Organizatorem Forum Rozwoju Mazowsza jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Tegoroczna edycja odbywa się pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Europejskiego Komitetu Regionów oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji z drugiego dnia wydarzenia!

Print Form