Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Szkoła przetrwania na rynku pracy 2017/11/16

Jak będzie wyglądał rynek pracy za 5, 10, czy 15 lat? W jaki sposób przygotować pracowników do zmieniających się potrzeb pracodawców? O tym podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza rozmawiali Tomasz Sieradz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Joanna Średnicka Dyrektor Zarządzająca w Pracowni Gier Szkoleniowych, Elżbieta Gąsiorowska Wiceprezes Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i Paweł Czerwony z firmy NETICTECH. Rozmowę poprowadził Artur Andrysiak Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza.

Rynek pracy zmienia się tak dynamicznie, że chyba nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć oczekiwań, jakie będą stawiane przed kolejnymi pokoleniami kandydatów do pracy. Odpowiedzią na to wyzwanie jest budowanie powiązań między edukacją a pracodawcami, ale też kształcenie kompetencji kluczowych potrzebnych niezależnie od stanowiska, takich jak znajomość języków obcych, umiejętności informatyczne, czy kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i pracy zespołowej.

Kształcenie ogólne czy specjalistyczne?
Konkretne kwalifikacje są w cenie, dlatego kształcenie zawodowe ponownie cieszy się dużym zainteresowaniem – Widzimy na przestrzeni ostatnich kilku lat, że o przyjęcie do dobrych szkół zawodowych konkuruje się na równi z bardzo dobrymi, renomowanymi liceami ogólnokształcącymi – powiedział Tomasz Sieradz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Podstawą sukcesu jest oczywiście dbałość o jakość edukacji i dopasowywanie programów kształcenia do potrzeb – Samorządy zaczęły odkrywać brutalną prawdę, że do ich szkół zaczyna przybywać coraz mniej uczniów i trzeba się o tego ucznia starać, więc oferta edukacyjna musi być coraz lepsza. Trzeba oferować takie kierunki kształcenia, które pozwolą wykreować pracownika, który nie zasili powiatowego urzędu pracy – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Ważną rolę w rozwoju lokalnych rynków pracy odgrywają przestrzenie przyjazne dla inwestorów, na przykład parki przemysłowo-technologiczne. Są to miejsca łączące naukę z przemysłem, sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy, ale też zatrudnianiu absolwentów kształcenia zawodowego, na co zwróciła uwagę Elżbieta Gąsiorowska Wiceprezes Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Konkretne kwalifikacje to jedno, nie można jednak zapomnieć o kształceniu kompetencji przydatnych niezależnie od wykonywanej pracy, takich jak kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej, a przede wszystkim chęć uczenia się przez całe życie. – Znaczenie kompetencji społecznych, czyli tych kompetencji które pozwalają ludziom razem robić duże rzeczy i razem osiągać cele. Działanie razem to coś, czego szkoła nie uczy. Szkoła to jest wciąż kształcenie indywidualistów, to jest wciąż trenowanie do osiągania ocen indywidualnie, a nagle okazuje się, że  w firmie w zasadzie w pojedynkę nic się nie da – powiedziała Joanna Średnicka Dyrektor Zarządzająca w Pracowni Gier Szkoleniowych – Druga kompetencja to jest chęć uczenia się, chęć poznawania coraz to nowych rzeczy i pogodzenie się z tym, że w zasadzie każdy nowy rok to są nowe rzeczy, których muszę się nauczyć – dodała.

Zmienia się nie tylko rynek pracy, ale też samo podejście do edukacji. W coraz większym zakresie wprowadzane są interaktywne rozwiązania i nowoczesne technologie, np. platformy i gry edukacyjne. O przygotowywaniu kandydatów do pracy nie mówi się dopiero na  studiach, ale na zdecydowanie wcześniejszych etapach edukacji. A już nawet najmłodsze dzieci można uczyć trudnych zagadnień w formie zabawy, na przykład programowania. – Im szybciej zaczniemy eksperymentować z dziećmi, tym szybciej będziemy wiedzieli w jakim kierunku dzieciaki podążają – powiedział Paweł Czerwony z firmy NETICTECH.

Zapraszamy do wysłuchania całej debaty:

Kolejne relacje i materiały już wkrótce.
Zapraszamy do śledzenia strony oraz oraz profilu w
mediach społecznościowych.

 

Jak fundusze unijne wspierają edukację na Mazowszu?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Środki zainwestowane zostaną m.in. w edukację ogólną i zawodową. Fundusze zasilą np. wprowadzanie innowacyjnych programów kształcenia, programy edukacyjne we współpracy z pracodawcami, organizację praktyk
i staży, ale też kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych. Już w listopadzie rozpocznie się konkurs z działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, natomiast od grudnia dostępne będą środki na edukację ogólną uczniów w ramach działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Szczegóły dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

 

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do  dialogu pomiędzy  wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Ósma edycja wydarzenia odbyła się w dniach 25-26 października 2017 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło 2 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 80 prelegentów i przeszło 60 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów miejskich, biznesowych i edukacyjno-społecznych. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji.

 

 

 

Print Form