Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Strefa Województwa Mazowieckiego, czyli wszystko o funduszach unijnych dla regionu 2015/10/15

Uczestnicy Forum Rozwoju Mazowsza tłumnie odwiedzali Strefę Województwa Mazowieckiego, gdzie mogli poznać zasady, warunki i procedury związane z aplikowaniem o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zdobyć informacje dotyczące nowej perspektywy finansowej, skorzystać z konsultacji ekspertów Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, a także dowiedzieć się więcej o działalności i projektach realizowanych przez Partnerów Strefy. Liderem strefy Województwa Mazowieckiego była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Najliczniej reprezentowany był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przedstawiciele Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich oraz Departament Geodezji i Kartografii informowali m.in. o szczegółach Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, funkcjonowaniu grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji, konkursie Innowator Mazowsza, projektach zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu oraz o funkcjonowaniu elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departament Edukacji Publicznej i Sportu odpowiedzialne były za przekazywanie informacji m.in. na temat programów PROW 2014-2020, PO RYBY 2014-2020, programu „Leader”, krajowej sieci obszarów wiejskich oraz programów stypendialnych.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego prezentowało Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku „Innowacyjne Mazowsze”, Kontraktu Terytorialnego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Obszarów Funkcjonalnych Województwa Mazowieckiego. Na efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii, planowaniu energetycznym na Mazowszu oraz  zarządzaniu instrumentem pożyczkowym Jessica skupiła się Mazowiecka Agencja Energetyczna. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. przedstawiła projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”, projekt „Eco driving – zielona jazda”, zakres działania instytucji oraz palny na perspektywę finansową 2014-2020, a przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie udzielali konsultacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wszystkie podmioty tworzące strefę Województwa Mazowieckiego dystrybuowały wśród osób zainteresowanych merytoryką ich działalności publikacje branżowe i tematyczne. Dodatkową atrakcją była foto-budka, w której odwiedzający chętnie robili sobie pamiątkowe zdjęcia.

Print Form