Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Smartcare, czyli jak dbać o zdrowie i jakość życia mieszkańców? 2018/12/11

Jaki wpływ na poprawę sytuacji w ramach publicznego, ale też komercyjnego systemu ochrony zdrowia ma rozwój technologiczny? Jak wygląda w praktyce realizacja zaawansowanych naukowo i technologicznie projektów – od pomysłu, poprzez sfinansowanie badań, produkcji i wdrażania innowacyjnych produktów i usług do systemu ochrony zdrowia? I czy samorządy inwestują w rozwój innowacyjnych projektów medycznych?

Na te i inne pytania podczas debaty na 9. Forum Rozwoju Mazowsza odpowiadali: prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński – Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, Marcin Kulicki – Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska – Prezes Zarządu w firmie Genomed, Edyta Kocyk – Prezes firmy Sidly oraz Elżbieta Szymanik – Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Dyskusję poprowadził Grzegorz Rzeźnik – Pełnomocnik Prorektora ds. nauki w zakresie rozwoju centrów badań i innowacji SWPS.

Innowacyjność i nowe technologie w medycynie

Źródła i inspiracje do powstawania nowatorskich projektów medycznych są różne. Czasem są one rozwinięciem już istniejących rozwiązań, czasem powstają od podstaw, w odpowiedzi na pojawiające się zapotrzebowanie. O realizacji innowacyjnych projektów opowiadali goście – prof. Piotr H. Skarżyński o projektach Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Edyta Kocyk o początkach i rozwijaniu projektu z obszaru teleopieki, a dr Anna Boguszewska-Chachulska o projektach badawczo-rozwojowych z dziedziny diagnostyki genetycznej.

Jak podkreślają przedstawiciele instytucji i firm realizujących projekty medyczne, nie jest to łatwa sprawa. Od ich zainicjowania do momentu, w którym można na nich zarabiać i zdobywać środki na dalszy rozwój i finansowanie kolejnych inwestycji, trzeba przejść wiele etapów – pozyskanie środków, zbudowanie zespołu ekspertów, przeprowadzenie prac badawczych lub rozwinięcie istniejących rozwiązań, testowanie, certyfikację, czy w końcu wejście z produktami i usługami na rynek krajowy i rynki zagraniczne. Oczywiście zakres działań zawsze zależy od specyfiki projektu. Dużym problem bywają wszechobecne regulacje i konieczność uzyskania licznych zgód, często problematycznych, jak np. zgody etyczne dotyczące możliwości modyfikowania genomu

Sprawa nie jest jednak taka prosta także z „drugiej strony”. To jest olbrzymi problem, jak włączyć te wszystkie nowości medyczne, pomysły innowacyjność w nurt praktyki, którą na co dzień realizujemy – powiedział Marcin Kulicki. Jego zdaniemgłównym powodem takiej sytuacji jest  w tej chwili system finansowania służby zdrowia, który nie wychodzi naprzeciw takim działaniom. Myślę, że to jest przed nami, aby płatnik dostrzegł tę innowacyjność, nowoczesne rozwiązania na pograniczu diagnostyki, leczenia, czy, tak jak w przypadku badań genetycznych, wręcz sięgania do samego serca, dna, do tego miejsca, skąd ta choroba wychodzi – dodał.

Fundusze Europejskie. W czym mogą pomóc?

Jak na wstępie zaznaczył prowadzący, wysoka jakość życia to jedna z czterech tzw. inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego. Elżbieta Szymanik podkreśliła znaczenie rozwoju kapitału ludzkiego, rozumianego nie tylko jako zasób wiedzy posiadanej przez ludzi, ale też zasób ich zdrowia, który przekłada się m.in. na sytuację rynku pracy. Wskazała, w jakich priorytetach RPO WM możliwe jest wsparcie realizacji projektów mogących mieć istotny wpływ na poprawę sytuacji w obszarze ochrony zdrowia – Bardzo dużo jest pieniędzy ze środków unijnych na różnego rodzaju wspomaganie innowacji zdrowotnych, ale także na wyposażenie szpitali czy zakup nowoczesnego sprzętu. Przypomniała o tym, że możliwa jest także realizacja takich projektów, jak termomodernizacja np. budynków przychodni czy wdrażanie e-usług. Dodatkowo podkreśliła, że jeśli chodzi o całe Mazowsze, brane są pod uwagę zarówno aktualne diagnozy, jak i przewidywania. Dzięki temu wiadomo, że najwięcej środków z programu regionalnego należy poświęcić na diagnostykę, leczenie, ale i przeciwdziałanie takim chorobom jak: problemy związane ze słuchem, autyzm, porażenie mózgowe, otyłość i wady kręgosłupa u dzieci oraz cukrzyca, zaburzenia psychiczne i kardiologiczne u dorosłych. Dużo środków przeznacza się też na wsparcie seniorów. Aktualnie z samego tylko Europejskiego Funduszu Społecznego na Mazowszu realizowanych jest prawie 150 projektów na ponad 80 mln zł.

Droga do sukcesu

Goście debaty podkreślali, że wystarczające zaplecze finansowe i możliwość zdobycia nowych środków ma ogromne znaczenie, jednak równie istotne dla rozwoju są dostęp do odpowiedniego know-how i klientów, w czym pomaga m.in. uczestniczenie w różnego rodzaju sieciach współpracy. Edyta Kocyk podkreśliła, że o ile przy realizacji projektów ważne jest budowanie interdyscyplinarnych zespołów i współpraca z ekspertami, to jeśli chodzi o możliwości rozwoju i lepszego dotarcia do szerszego grona odbiorców, ważniejsza jest współpraca z klientem – słuchanie z czym ma on problem, czy i jak technologia mu pomaga. Zdaniem dr Anny Boguszewskiej-Chachulskiej niezwykle istotne jest też bycie na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie w dziedzinie, którą się zajmujemy. Jak podsumował Marcin Kulicki, innowacyjne rozwiązania mają spowodować, że proces leczenia pacjenta będzie tańszy i plusem jest to, że pojawiają się projekty unijne, które pozwalają na pełną, przesiewową diagnostykę pacjenta.

Zapraszamy do wysłuchania debaty:

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji – Innowacje zdrowotne. Przykłady rozwiązań dofinansowanych z RPO WM 2014-2020:

  • Sztuczna krew – Agata Stefanek, Prezes NanoSanguis SA

  • Innowacje w diagnostyce i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej – Mateusz Przyrowski, Prezes Empis Sensum Mobile oraz Adrian Piasecki, Addsite

  • Innowacje w terapii i rehabilitacji fizykalnej wykorzystujące zaawansowane technologie ICT – Irena Osiak, Prezes Zarządu Med & Life

  • Innowacje w diagnostyce i wspomaganiu terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Ewa Ramus, Konsultant ds. technologicznych w projekcie SENSEAS w firmie Neuro Device Group

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Dziewiąta edycja wydarzenia odbyła się w dniach 17-18 października 2018 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło ponad 2,5 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 90 prelegentów i przeszło 50 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów badawczo-rozwojowych czy biznesowych, a także do zaprezentowania innowacji w dziedzinach edukacji, medycyny czy transportu. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Komisji Europejskiej.

Więcej informacji o Forum dostępne jest na www.forumrozwojumazowsza.eu.

Print Form