Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Skazani na współpracę 2018/01/09

Razem czy osobno? Jak budować partnerstwa między biznesem, nauką i administracją działającymi na jednym terenie? O tym podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza rozmawiali Zbigniew Bednarski Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Anna Bialik Wiceprezes UNIMOS, Emilio Rull Quesada Założyciel EuroInversia i Agnieszka Zdanowicz z Agencji Rozwoju Mazowsza. Debatę poprowadziła Katarzyna Kowalska Wiceprezes UNIMOS.

Rozwój indywidualny czy w partnerstwie? W przypadku regionów współpraca jest zdecydowanie najlepszym kierunkiem. Razem łatwiej identyfikować wyzwania, tworzyć rozwiązania dopasowane do potrzeb i w efekcie budować pozycję na rynku. Szczególnie cenna jest współpraca między biznesem, nauką i administracją, na przykład w ramach klastrów. Mogą one być efektem zarówno oddolnych, jak i odgórnych inicjatyw. – Z jednej strony mamy na Mazowszu klastry, które się rzeczywiście wytworzyły same, powiązały, funkcjonują, kooperują i działają, a z drugiej strony mamy klastry, które są wsparte przez region, dotowane albo wspierane w inny sposób – powiedziała Agnieszka Zdanowicz z Agencji Rozwoju Mazowsza. Przykładem jest Mazowiecki Klaster Chemiczny zainicjowany właśnie przez agencję. – Płock był naturalnym wyborem, ponieważ jest tu największa koncentracja branży chemicznej na terenie naszego województwa. Stwierdziliśmy, że wykorzystamy ten efekt synergii i skorzystamy z naturalnych podmiotów, które są już tam zlokalizowane, przede wszystkim branży petrochemicznej – powiedział Zbigniew Bednarski Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Firmy pogrupowano według specjalności i tak powstała grupa kosmetyczna, w której działa ponad 30 przedsiębiorstw. Firmy same określiły potrzeby, które dzięki uczestnictwu w klastrze mogą łatwiej zrealizować. Tak było w przypadku udziału w zagranicznych targach, czy designu, który jest jednym z czynników budowania przewag konkurencyjnych na rynku.

Innym przykładem jest  AgroBioCluster, który jest efektem międzynarodowego projektu ORKIESTRA zrealizowanego we współpracy z Hiszpanią. – AgroBioCluster to w 100 procentach inicjatywa oddolna. Realizowaliśmy projekt międzynarodowy skierowany do samorządów, gdzie przedstawiciele miast, gmin i powiatów uczestniczyli w warsztatach. Na tych warsztatach analizowaliśmy różne branże południowego Mazowsza. Okazało się, że jedną z najsilniejszych branż i najbardziej zintegrowaną jest branża rolno-spożywcza – powiedziała Anna Bialik Wiceprezes UNIMOS. Podczas poszukiwania rozwiązań zidentyfikowanych wyzwań warto szukać inspiracji na innych rynkach, na co zwrócił uwagę Emilio Rull Quesada Założyciel EuroInversia. Działalność klastra wymaga otwartości i zaufania wobec partnerów. Inaczej trudno o wypracowanie wspólnych potrzeb i rozwiązań przynoszących rzeczywiste efekty. Klastry nie działają w próżni, dlatego warto otworzyć się na współpracę międzyklastrową. Wszystko po to, aby generować wartość dodaną nie tylko dla swoich członków, ale i całego regionu.

Zapraszamy do wysłuchania debaty:

Kolejne relacje i materiały już wkrótce.
Zapraszamy do śledzenia strony oraz oraz profilu w
mediach społecznościowych.

Jak fundusze unijne wspierają współpracę w regionie?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Klastry mogą skorzystać z wsparcia na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (działanie 1.2), umiędzynarodowienie działalności (działanie 3.2), czy też wdrażanie innowacyjnych produktów i usług (działanie 3.3). Informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do  dialogu pomiędzy  wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Ósma edycja wydarzenia odbyła się w dniach 25-26 października 2017 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło 2 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 80 prelegentów i przeszło 60 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów miejskich, biznesowych i edukacyjno-społecznych. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Print Form