Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Rewitalizacja – czyli jak przekształcać społecznie miejskie dzielnice w obszarze rewitalizacji 2015/10/13

Drugiego dnia 6. Forum Rozwoju Mazowsza o wyzwaniach dla miast w obszarze rewitalizacji regionu debatowali: Michał Olszewski – wiceprezydent Warszawy, Krzysztof Kosiński – prezydent Ciechanowa, Radosław Bednarski – prezes zarządu Rynex Płock i Agata Matusiak reprezentująca Europejski Bank Inwestycyjny. Dyskusję poprowadził Karol Janas z Instytutu Rozwoju Miast.

Rewitalizacja jest jednym z kluczowych obszarów tematycznych Krajowej Polityki Miejskiej. Debata koncentrowała się na wyciągnięciu wniosków z doświadczeń rewitalizacyjnych, które miały miejsce w poprzednim okresie programowania i na planach jakie mają być realizowane w nowej perspektywie.

Rewitalizacja to nie tylko architektoniczne, ekonomiczne i społeczne przekształcenie obszarów miejskich będących w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych przez lokalną administrację państwową. Bardzo ważne jest zaangażowanie lokalnej społeczności miejsc objętych rewitalizacją w proces dbania o własną przestrzeń – podkreślił zastępca prezydenta m. st. Warszawy Michał Olszewski – i to jest rola władz miasta, żeby jego mieszkańców w ten proces wciągnąć. Takim przykładem z poprzedniego okresu programowania jest społeczny projekt „Blok, podwórko, kamienice”, który był realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomimo bardzo małego budżetu, dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców terenów objętych rewitalizacją, powstały tzw. zielone podwórka. Projekt osiągnął cel rewitalizacyjny, bo realnie wpłynął na poprawę jakości życia i odtworzenie więzi społecznych w dzielnicach zdegradowanych społecznie. Nowy program rewitalizacji Warszawy został rozpisany na 3 instrumenty: finansowe, właścicielskie i regulacyjne, bo żeby zrozumieć rewitalizację trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie ja jako burmistrz, prezydent, wójt mam instrumenty u siebie i jakimi politykami powinienem zadziałać, żeby ten efekt rewitalizacyjny osiągnąć – dodał Michał Olszewski.

Przedstawicielka Europejskiego Banku Inwestycyjnego mówiła o działaniach finansowanych z inicjatywy Jessica. To z tego instrumentu udało się zrealizować ponad 150 projektów o bardzo różnej skali i zakresie – od projektów, które wymagały wsparcia rzędu kilkunastu tysięcy złotych, do projektów, które otrzymały wsparcie w wysokości kilkudziesięciu milionów, przy wartości całej inwestycji do nawet kilkuset milionów. Na podstawie uzyskanych doświadczeń możemy stwierdzić, że wymogiem w nowej perspektywie jest komplementarność nowych inwestycji z projektami już realizowanymi – mówi Agata Matusiak. – W kontekście ustawy o rewitalizacji, gminy będą zobowiązane do przygotowania programów rewitalizacji skoncentrowanych na konkretnych obszarach. Siłą rzeczy będzie to więc wymagało również wiązania nowych inwestycji w tych obszarach z tym, co zostało zrobione do tej pory – dodaje.

Suma środków na rewitalizację w nowym okresie programowania jest imponująca, dając wiele nowych możliwości. Powstał narodowy plan rewitalizacji i w najbliższym czasie ma być powołana ustawa o rewitalizacji co daje instrumenty do działania i narzędzia regulacyjne.

Zapraszamy do wysłuchania debaty, prezentującej różne stanowiska i definicje procesu rewitalizacji w naszym regionie: https://youtu.be/ucnAWQf4LUc

Print Form