Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Przełom w leczeniu mukowiscydozy? 2016/11/06

Zbudowany w laboratorium SGGW aparat do pomiaru jonów płynących przez nabłonek daje możliwość testowania leków na mukowiscydozę.

Tkanka nabłonkowa wyściela powierzchnie wszystkich organów wewnętrznych takich jak płuca, układ trawienny, drogi rodne i gruczoły wydzielnicze. Główną funkcją nabłonka jest ukierunkowany transport składników odżywczych, wydzielanie enzymów, hormonów i regulowanie transportu wody w organizmie. Zaburzenia transportu jonów przez nabłonek prowadzą do wielu chorób, takich jak np. mukowiscydoza, migrena czy epilepsja. Mukowiscydoza jest najczęściej spotykaną śmiertelną chorobą genetyczną Europejczyków dotykającą 1 na 3000 noworodków. Mimo, iż wielu naukowców z całego świata pracuje nad badaniem mukowiscydozy, jej mechanizm do dziś pozostaje nieznany.

Podczas 7. Forum Rozwoju Mazowsza na stoisku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego mgr inż. Mirosław Zając* zaprezentuje zbudowany w laboratorium uczelni aparat pozwalający na jednoczesne badanie przepływu 4 jonów przez nabłonek. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest badanie działania potencjalnych leków korygujących transport jonów zaburzony w mukowiscydozie w warunkach in vitro.

 

*Mgr inż. Mirosław Zając w 2009 roku ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na kierunku Biotechnologia. Pracę magisterską, dotyczącą wpływu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i zarodników grzybów na ludzkie płuca, wykonywał w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Od 2010 roku związany z Katedrą Fizyki SGGW, gdzie zajmuje się pomiarami transportu jonów przez komórki nabłonkowe.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest partnerem 7. Forum Rozwoju Mazowsza.

Print

 

Na rys. aparat do pomiaru transportu jonów

Print Form