Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Przedstawiamy strefy tematyczne 13. Forum Rozwoju Mazowsza – Zapoznaj się z nimi już dziś ! 2023/08/02

Przestrzeń tegorocznej edycji Forum Rozwoju Mazowsza oddajemy partnerom, którzy realizują projekty z zakresu szeroko rozumianej ekologii, a także edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia i innych form wsparcia mieszkańców. Będziemy gościć partnerów prezentujących efekty wdrażania projektów służących m.in. rozwojowi społeczno-gospodarczemu, kulturalnemu czy infrastrukturalnemu naszego województwa, jak również partnerów odpowiedzialnych za dystrybuowanie środków unijnych na Mazowszu. A wszystko to w ramach stref: Eko, Aktywni, Tropy Europy oraz Fundusze Europejskie.

Eko

Co ma wspólnego eko  – zyskujący stale na znaczeniu trend współczesnego życia – z funduszami europejskimi na Mazowszu? Bardzo wiele! Hasłem „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” nazwano wręcz jeden z priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. To z kolei oznacza, że w najbliższych latach pieniądze z UE będą przeznaczane na dotowanie projektów dotyczących m.in. zwiększania efektywności energetycznej, szerszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, lepszego dostosowania do zmian klimatu, wspierania bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej oraz wspierania rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Tak jak do tej pory równie istotne będzie wspieranie B+R w opracowywaniu i wdrażaniu różnorakich rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko. Partnerami strefy „Eko” podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza będą podmioty, którym na co dzień przyświeca zielona filozofia, co znajduje realne odzwierciedlenie w realizowanych przez nich działaniach.

Aktywni

Od samego początku, czyli już od blisko 20 lat ważnym obszarem polskiego komponentu programów wsparcia współfinansowanych z funduszy europejskich jest dotowanie projektów mających na celu wsparcie rozwoju mieszkańców w bardzo wielu dziedzinach. Najważniejsze z nich to projekty edukacyjne (od wsparcia rozwoju przedszkoli, szkół czy uczelni wyższych, po edukację przez całe życie czy włączanie w system edukacji osób, które do tej pory miały trudności np. z dostępem do szkoleń lub innych form podnoszenia kwalifikacji), programy mające na celu aktywizację zawodową mieszkańców oraz działania z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej. Partnerami strefy „Aktywni” podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza będą podmioty, które realizują działania wpisujące się w wymienione wyżej kategorie. Jednak z uwagi na to, że rok 2023 został uznany przez Komisję Europejską Rokiem Umiejętności, szczególnie będzie nam zależało na udziale szkół, uczelni i innych placówek, które przyczyniają się do wzrostu aktywności mieszkańców w dziedzinie kształcenia się i samorozwoju.

Tropy Europy

Po blisko 20-letniej obecności Polski w UE na mapie Mazowsza nie ma już właściwie białych plam, czyli miejsc, gdzie nie były realizowane żadne projekty ze wsparciem funduszy europejskich. Dzięki dotacjom z UE powstało lub zostało odnowionych wiele miejsc, które co roku przyciągają tłumy odwiedzających – pałace, parki, ośrodki kultury, rekreacji czy nauki. Zostały też wybudowane lub wyremontowane szkoły, uczelnie, szpitale. Mamy nowe drogi i bardzo dobrze funkcjonującą sieć komunikacji publicznej. Znaczna część inwestycji, która tak bardzo zmieniła wygląd otoczenia i wpłynęła na znaczącą poprawę jakości życia mieszkańców naszego województwa była realizowana przez jednostki samorządowe, podmioty funkcjonujące dzięki wsparciu finansów publicznych czy organizacje pozarządowe. Dlatego też podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza do strefy „Tropy Europy” zaprosimy głównie takie placówki i instytucje.

Fundusze Europejskie

Wielkie dzieło przekształcania Mazowsza w piękny, nowoczesny, ekologiczny i przyjazny mieszkańcom obszar nie byłoby możliwe bez udziału wielu instytucji bezpośrednio zaangażowanych w dystrybuowanie środków unijnych oraz wspierających realizację projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. Co zresztą dzieje się nadal. Dlatego też podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza do strefy „Fundusze Europejskie” zaprosimy instytucje finansowe i wdrożeniowe, które będą mogły udzielać informacji o aktualnych możliwościach aplikowania o dotacje z UE.

Print Form