Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Przedsiębiorca w gąszczu możliwości, czyli… dokąd po dotacje na innowacje? 2015/10/20

Do kogo po wsparcie ma pójść przedsiębiorca zatrudniający 50 pracowników, aby założyć swój pierwszy „lab”? Czy na założenie centrum badawczo-rozwojowego w firmie wystarczą 2 mln zł wkładu własnego? Co zrobić, gdy nasza firma urosła do 100 pracowników, mamy już zapewnioną infrastrukturę badawczo-rozwojową, a chcemy wybudować fabrykę? Odpowiedzi na te i inne nurtujące przedsiębiorców pytania padły w trakcie debaty „Źródła finansowania innowacji badań i rozwoju 2014-2020”, która odbyła się 7 października 2015 podczas 6 Forum Rozwoju Mazowsza.

Dyskusję o źródłach finansowania innowacji przeprowadzono z przedstawicielami najważniejszych instytucji dysponujących funduszami i wdrażających programy wspierane przez środki z UE na lata 2014-2020. Na scenie Forum pojawili się: Partycja Zielińska – wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Mariusz Frankowski – dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Łukasz Jasek – dyrektor Działu Programowania i Projektów Systemowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Izabela Wójtowicz – dyrektor Departamentu Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Patrycja Wolińska-Bartkiewicz – dyrektor Pionu Funduszy Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego, Arkadiusz Lewicki – dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Patrycja Zeszutek – zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki. Debatę moderował Michał Gwizda z Crido Taxand.

Przykładowe instrumenty finansowe, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy w nowej perspektywie to m.in.: „Bony na innowacje” (MJWPU); „Badania na rynek” (PARP); „Kredyt na innowacje technologiczne” (BGK); granty na stworzenie centrum badawczo-rozwojowego (MG); fundusz inwestycyjny ARP Venture i Platforma Transferu Technologii (ARP) a także programy sektorowe i instrumenty zwrotne także dla konsorcjów naukowo-przemysłowych (NCBiR) oraz programy ramowe (Krajowe Punkty Kontaktowe ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej).

Zachęcamy do obejrzenia całego panelu dotyczącego możliwości, jakie w dziedzinach wdrażania innowacji oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych dają przedsiębiorcom najważniejsze w tym obszarze, przeznaczone na lata 2014-2020 programy UE, czyli realizowany na poziomie krajowym Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz dedykowany przedsiębiorcom działającym na Mazowszu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.

Debata online: https://youtu.be/x6CFxS6xvSc

Print Form