Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Projektowanie innowacji — nowatorskie studia podyplomowe 2016/11/09

Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości to jedno z największych wyzwań stojących przed większością organizacji, bez względu na ich wielkość, branżę i formę prowadzonej działalności. To również wyzwanie w kontekście rozwoju pracowników, dzięki których wiedzy i umiejętnościom rozwijają się organizacje.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uruchamia w semestrze letnim nowy kierunek nowatorskich studiów podyplomowych Projektowanie Innowacji.

Uczelnia rozwija się i stawia na współpracę środowiska naukowego i biznesu. Studia i nasza obecność na Forum Rozwoju Mazowsza, to jedne z wielu działań, aby nawiązać i zacieśnić taką współpracę — mówi Kanclerz UKSW Mariusz Wielec. To pierwsze tego typu studia, o tak kompleksowym programie, w zakresie tworzenia innowacji dla firm i organizacji publicznych, gdzie w trakcie dwóch semestrów studenci zrealizują wybrane projekty zgłoszone przez partnerów biznesowych.

Projektowanie Innowacji to studia, które uczą praktycznego i zintegrowanego podejścia do projektowania produktów i usług oraz rozwoju przedsiębiorczości na poziomie strategicznym i operacyjnym — dodaje Rafał Kamiński z firmy INNOVELTY — pomysłodawca i kierownik merytoryczny kierunku.

Celem studiów realizowanych na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW — dodaje Rafał Kamiński — jest przekazanie studentom wiedzy i praktyczne ich przygotowanie do tworzenia innowacyjnych rozwiązań — produktów i usług oraz tworzenia nowych i rozwijania istniejących modeli biznesowych. Takie firmy jak Apple czy Google nie mają monopolu na innowacyjność, a projektantem jest każdy, kto zmienia zastaną rzecz na lepszą — i co najważniejsze — potrzebną. Kiedyś przeczytałem, że dzisiaj innowacje to nie konformizm. To przestępstwo wobec tradycji, do którego popełniania mamy moralny obowiązek. Uważam, że to niezwykle trafne opisanie istoty problemu i kierunku zmian gospodarczych i społecznych.

Studia przygotują studentów do stosowania w praktyce metod projektowania zorientowanego na potrzeby człowieka (human-centered design), poszukiwania kreatywnych rozwiązań, tworzenia innowacji i budowy innowacyjnych organizacji. Rozwijają kompetencje społeczne, takie jak empatia, zrozumienie oraz współtworzenie w interdyscyplinarnych zespołach. Bez tych kompetencji trudno jest dzisiaj projektować innowacje i rozwiązywać problemy ludzi. Dlatego podstawą programową jest Design Thinking.

Design Thinking to metoda pracy stosowana przez projektantów, skoncentrowana na rozwiązywaniu różnorodnych problemów społecznych, biznesowych i technologicznych. Integruje rzeczywiste potrzeby ludzi, z opłacalnością biznesową i możliwościami technologicznymi. Holistyczne, iteracyjne i interdyscyplinarne podejście, które cechuje tę metodę oraz techniki kreatywnego rozwiązywania problemów, pozwalają na osiągnięcie równowagi w wykorzystaniu twórczej intuicji i logiki biznesowej. Takie podejście pozwala tworzyć innowacje, na każdym poziomie organizacji, niezależnie od branży i formy prowadzonej działalności.

Na stoisku UKSW podczas 7. Forum Rozwoju Mazowsza będzie można dowiedzieć się więcej o planowanym nowym kierunku studiów. I edycja studiów, rozpoczyna się w lutym 2017.

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku, rekrutacji etc., można już znaleźć na stronie uczelni: http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl/node/620

 

uksw500-200x200

Print Form