Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Pobudzanie przedsiębiorczości w regionie – doświadczenia ze współpracy międzynarodowej 2021/12/06

Jak wykorzystać współpracę międzynarodową dla potrzeb rozwoju przedsiębiorczości w regionie? Skąd czerpać inspiracje? O tym porozmawiają eksperci debaty „Pobudzanie przedsiębiorczości w regionie – doświadczenia ze współpracy międzynarodowej” podczas 11. Forum Rozwoju Mazowsza. Organizatorem wydarzenia jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Patronat honorowy nad Forum objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Europejski Komitet Regionów.

 

Debatę poprowadzi Karolina Ivaldi, Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

W rozmowie wezmą udział:

• Przemysław Kojło, Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
• Sylwia Sztark, Kierownik, Wydział Regionalnego Systemu Innowacji, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
• Andrii Myrovych, Koordynator Projektu START EASY “Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: once-only challenge”, Lubelski Park Naukowo Technologiczny
• dr Joanna Rudawska, Wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości
• Krzysztof Trojanowski, Główny Specjalista, Dział Polityki Miejskiej I Innowacyjności, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

 

Debata odbędzie się już 8 grudnia (środa) w godzinach 14:20- 15.10. Serdecznie zachęcamy do jej wysłuchania na www.forumrozwojumazowsza.pl oraz w mediach społecznościowych Forum Rozwoju Mazowsza | Facebook.

Serdecznie zachęcamy do jej wysłuchania na www.forumrozwojumazowsza.pl, https://www.funduszedlamazowsza.eu/ oraz w mediach społecznościowych: https://pl-pl.facebook.com/ForumRozwoju/

 

Print Form