Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Po pierwsze ludzie 2017/12/15

Jak dbać o jakość życia mieszkańców? O tym podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza rozmawiali Jarosław Głowacki Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, Edyta Markiewicz-Brzozowska Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury, Artur Pozorek Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Anna Karaś Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie i Grażyna Zalewska Wiceprezes Zarządu w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Debatę poprowadziła Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Na jakość życia mieszkańców wpływa wiele czynników – zadowolenie z pracy, miejsca zamieszkania, stanu zdrowia, relacji społecznych, ale też dostępna oferta kulturalna, edukacyjna lub rekreacyjna. A to tylko niektóre z nich. Dlatego tak ważne są działania podejmowane we współpracy różnych podmiotów, zwłaszcza samorządów, instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, placówek kulturalnych i edukacyjnych. Tak jest na przykład w Siedlcach – W naszym mieście od wielu lat działa Rada Organizacji Pozarządowych, która dyskutuje jak podzielić środki w budżecie, ale także jak racjonalnie je wydatkować. Efektem tej współpracy jest także to, że nasze miasto jako jedno z pierwszych realizowało program karty dużej rodziny. Zanim jeszcze weszła wersja ogólnopolska u nas przez kilka lat testowaliśmy taką siedlecką kartę dużej rodziny – powiedział Jarosław Głowacki Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce – Od pewnego czasu realizujemy także program karty seniora 65 plus. To wiązało się z pracą wieloletnią Uniwersytetu III Wieku. Współpraca pozwala na tworzenie kompleksowej oferty wsparcia jak w przypadku działań aktywizujących mieszkańców powiatu ciechanowskiego. – Czy to ośrodki pomocy społecznej, czy wiele stowarzyszeń i organizacji działających w pomocy społecznej, czy powiatowe centrum pomocy społecznej pracujemy z tym samym klientem, tylko każdy w swoim zakresie. Dzięki różnym wspólnym działaniom udało się stworzyć zintegrowany, kompleksowy system pomocy i wsparcia danego człowieka – powiedziała Anna Karaś Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie.

Jeśli chcemy, aby oferta cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców musimy najpierw poznać ich potrzeby. – Ile osób tyle potrzeb. To, co jest najważniejsze to dedykowanie, atomizowanie tych potrzeb. Nie grupowanie ich w jakieś pakiety, jak było dotychczas, że niepełnosprawnym przysługuje to, to i to – powiedział Artur Pozorek  Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Ludzie zaczynają oczekiwać usług społecznych i tego, żeby były dedykowane dla nich. Podstawą jest więc zaangażowanie mieszkańców i otwartość na ich pomysły. Dobrym przykładem są budżety obywatelskie, dzięki którym mieszkańcy współdecydują o tym, na co będą wydawane pieniądze publiczne. Włączanie mieszkańców w tworzenie oferty do nich skierowanej sprawia, że takie działania mają większą szansę na sukces i trwałość przez lata. Widać to na przykładzie miejscowości Konstancin-Jeziorna, jedynego na Mazowszu uzdrowiska. Fundusze unijne pomogły uaktywnić potencjał turystyczny gminy, ale nie tylko. – Nasz projekt Kalejdoskop Konstancina przygotował i mieszkańców, i myślę że też turystów jak poruszać się po naszym mieście. Ten program uaktywnił mieszkańców na tyle, że prawie codziennie przychodzą do nas z nowymi pomysłami co ulepszyć w naszym mieście. I nie tylko pod względem turystycznym, ale po to żeby im żyło się lepiej – powiedziała Edyta Markiewicz-Brzozowska Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury. Sukces działań tkwi otwartości, zaangażowaniu mieszkańców i współpracy z lokalnymi instytucjami – urzędem gminy, bibliotekami, czy też ośrodkiem sportu. W przypadku projektów edukacyjnych Trwałością edukacji jest to, że ludzie zmieniają swoje postawy, że to czego się nauczyli potrafią wykorzystać – powiedziała Grażyna Zalewska Wiceprezes Zarządu w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Oczywiście nie można zapominać o promocji, żeby więcej osób miało szansę dowiedzieć się o ofercie do nich skierowanej.

Zapraszamy do wysłuchania debaty:

Kolejne relacje i materiały już wkrótce.
Zapraszamy do śledzenia strony oraz oraz profilu w
mediach społecznościowych.

 

Jak fundusze unijne wspierają integrację społeczną mieszkańców?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Część tych środków zainwestujemy w integrację społeczną. Już teraz można starać się o dofinansowanie rozwoju usług dla osób niesamodzielnych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w konkursachz Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Konkursy skierowane są do m.in. samorządów, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizacji pozarządowych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej. Szczegóły dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do  dialogu pomiędzy  wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Ósma edycja wydarzenia odbyła się w dniach 25-26 października 2017 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło 2 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 80 prelegentów i przeszło 60 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów miejskich, biznesowych i edukacyjno-społecznych. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji.

Print Form