Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Nowoczesne technologie w edukacji, kulturze i turystyce 2019/02/19

Gwałtowny rozwój i ekspansja nowych technologii, łatwy dostęp do platform e-learningowych, powszechna digitalizacja, wirtualna rzeczywistość… Starsze i najnowsze zdobycze technologii kontra zmieniający się odbiorcy, mający nie tylko nowe oczekiwania, ale i – jak w przypadku najmłodszych pokoleń – inną mentalność. Jak nowe technologie wpływają na rozwój współczesnego społeczeństwa? Jakie mogą mieć zastosowanie w edukacji, kulturze i turystyce?

O tym podczas debaty na 9. Forum Rozwoju Mazowsza rozmawiali: prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, Andrzej Szumowski – Prezes Stowarzyszenia Polska Wódka i Wiceprezes Zarządu Wyborowa Pernod Ricard, Maciej Szcześnik – Prorektor Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Dorota Zbińkowska – Dyrektor Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dyskusję poprowadziła Agnieszka Piech z Union 4 Future.

Wśród tematów edukacyjnych poruszanych podczas debaty znalazły się m.in. ewolucja e-learningu i możliwości wykorzystania w edukacji wirtualnej rzeczywistości. Zastanawiano się także nad potrzebami najistotniejszej, ale i chyba najbardziej wymagającej grupy odbiorców, jaką jest współczesna młodzież. Mamy nową generację o zupełnie innej mentalności – mówił prof. Witold Bielecki. Jeśli mówimy o nowych metodach nauczania, to musimy zdobyć się na możliwość zrozumienia tego pokolenia i dotarcia do nich z metodykami, które oni będą akceptować – podkreślił.  

W odniesieniu do kultury poruszano temat digitalizacji zasobów kulturalnych na przykład muzeów, ale rozmawiano też o potrzebie zachowania balansu: Ile nowych technologii użyć, a na ile pozwolić zwiedzającym dotknąć w surowy sposób zabytku czy obiektu zabytkowego – jak to określiła Dorota Zbińkowska.

W dyskusji poruszano również temat e-sportu i jego wpływu na rozwój kolejnego pokolenia, ale również kwestie wyzwań i zagrożeń wywoływanych przez coraz większy wpływ robotów na świat.

Zapraszamy do wysłuchania debaty:

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Dziewiąta edycja wydarzenia odbyła się w dniach 17-18 października 2018 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło ponad 2,5 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 90 prelegentów i przeszło 50 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów badawczo-rozwojowych czy biznesowych, a także do zaprezentowania innowacji w dziedzinach edukacji, medycyny czy transportu. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Komisji Europejskiej.

Więcej informacji o Forum dostępne jest na www.forumrozwojumazowsza.eu.

Print Form