Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Miasto dbające o komfort życia mieszkańców – podsumowanie strefy Smart City 2015/10/26

Inteligentne miasto było jednym z wiodących tematów tegorocznego Forum Rozwoju Mazowsza. Partnerzy  strefy „Smart City” zaprezentowali wiele nowatorskich idei i rozwiązań nastawionych na podnoszenie jakości życia mieszkańców ośrodków miejskich w oparciu o efektywne, ekologiczne zarządzanie. W ramach przeprowadzonych sesji networkingowych, warsztatów, paneli i prezentacji uczestnicy pogłebiali wiedzę i dzielili się najlepszymi praktykami.

Tegoroczna  szósta edycja Forum Rozwoju Mazowsza, promująca nowy okres programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020, poświęcona była popularyzacji szeroko pojętej innowacyjności i przedsiębiorczości w województwie mazowieckim. Wśród wystawców i gości znalazły się publiczne i prywatne podmioty, którym bliskie są idee wykorzystania synergii nowoczesnych ekologicznych, oszczędnych i efektywnych rozwiązań na rzecz podnoszenia komfortu życia mieszkańców i jakości otaczającego ich środowiska naturalnego.

Liderem strefy „Smart City” było międzynarodowe biuro projektowe BuroHappold Engineering, które z od lat wielkim sukcesem realizuje multidyscyplinarne projekty cechujące się innowacyjnymi rozwiązaniami. Wraz z Bluevine Consulting, koordynatorem aktywności w strefie oraz partnerami wśród których znalazły się BASF, BNP Paribas Real Estate Poland, Florabo₂, Kampus+, Philips Lighting i Platforma Efektywność Energetyczna w Budynkach (EEB) a także miasta partnerskie – Ciechanów, Grodzisk Mazowiecki, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce i Warszawa – eksperci z BuroHappold zachęcali do podnoszenia jakości życia, zdrowia i produktywności ludzi poprzez stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i modernizację istniejącej infrastruktury biurowej. Od Katarzyny Chwalbińskiej-Kusek, Associate/Marketing & Business Development Manager w BuroHappold goście dowiedzieli się, że można i trzeba mierzyć wpływ budynków na zdrowie pracowników oraz zapoznali się z metodami dokonywania pomiarów.

Przy stole z żywej trawy Halina Kamińska z Florabo₂ poprowadziła warsztaty na temat roli aktywnego udziału roślinności w codziennym życiu, zwłaszcza w środowiskach wewnątrz klimatyzowanych konglomeratów biurowych. W trosce o poprawę jakości środowiska pracy, satysfakcji i efektywności pracowników, Florabo₂ tworzy oczyszczające powietrze zielone rozwiązania, które stanowiąc alternatywę dla „miejskich plantacji”  niwelują negatywny wpływ klimatyzowanych biurowców na pracowników. Cel ten osiągany jest dzięki wykorzystaniu naturalnej zdolności pewnych gatunków roślin do oczyszczania powietrza z toksycznych substancji.

Na przykładzie Berlina i projektu BeMobility zaprezentowano jak w modelowy sposób przebiegać powinien proces uzdrawiania i unowocześniania miasta, w którym kluczową rolę odgrywa integracja elektrycznej mobilności, enrgooszczędnego transportu publicznego wraz odnawialnymi źródłami energii.  „Transport zmienia się w bardzo szybkim tempie – potrzeba mobilności stale się zwiększa wraz z ekonomicznym rozwojem  społeczeństwa, potrzebą efektywności energetycznej oraz coraz to łatwiejszym dostępem do nowych technologii. Dziś już wiemy, iż aby sprostać tym potrzebom w przyszłości pojawią się nowe rodzaje transportu. Miasta muszą zatem dysponować nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie mobilności” – podkreśla Sebastian Seeling, odpowiedzialny w BuroHappold Engineering za strategie miejskie. Ekspert BuroHappold Engineering dodał również, iż obecnie prowadzone projekty dla miast, oparte na koncepcji smart city przewidują, iż transport powinien być dostępny na zawołanie: rowery, samochody oraz inne pojazdy elektryczne będą do dyspozycji mieszkańców w ramach jednego pakietu. Mobilność będzie usługą wspieraną przez inteligentne aplikacje oraz infrastrukturę. Wymaga to całościowego podejścia do planowania transportu w mieście, zrozumienia tkanki miejskiej, mieszkańców i ich zachowań oraz co ważne, zintegrowanego systemu mobilności.

Najobszerniejszym punktem programu był panel ekspercki „Smart City na podstawie dobrych praktyk z miasta Płock”, który poprowadziła Aneta Kłodaś, Dyrektor Zarządzająca, Bluevine Consulting. Na początek Jacek Terebus, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji opowiedział o konieczności otwierania  miast na potrzeby mieszkańców i sięgania po najnowsze technologie na rzecz zwiększenia interaktywności. Przedstwił również główne założenia projektu SmartPłock, na który składa się cały szereg inicjatyw i realizowanych inwestycji, przyczyniających się poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczenia barier dla osób niepełnosprawnych  i zwiększenia aktywności obywatelskiej. W ramach idei „smart” miasto oprócz rewitalizacji budynków i modernizacji infrastruktury wdraża cały szereg nowoczesnych rozwiązań jak system dynamicznej informacji pasażerskiej i inteligentny system sterowania miasta.

Idea smart od dawna przyświecała wszystkim naszym działaniom w Płocku, tylko kiedyś ukrywała się pod innymi pojęciami: gospodarność, oszczędność i efektywność” – powiedział Janusz Majchrzak, Prezes Zarządu, Komunikacja Miejska Płock.

Aleksandra Nocoń, Manager ds. Zrównowazonego Rozwoju z firmy BASF zwróciła uwagę na szczególną rolę jaką w skutecznym wdrażaniu innowacyjnych idei odgrywa współdziałanie. Integracja, u podłoża której leżą wiedza, zrozumienie i przychylność, jest niezbędna do przynoszącego pozytywne rezultaty działania w obszarach zwiazanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem.

Inteligentne miasto to również zielony transport, mający na celu dbanie o środowisko naturalne poprzez redukcję emisji spalin. Katarzyna Lemańska, Dyrektor Marketingu i PR, Europa Środkowo-Wschodnia, BNP Paribas Real Estate Poland wskazała na ekonomiczne aspekty popularyzacji mobilności elektrycznej w Polsce. Brak wsparcia finansowego, ulg,  dotacji i przywilejów dla użytkowników pojazdów elektrycznych skutecznie spowalnia tempo jej rozwoju.

W Polsce, wzorem innych krajów europejskich, musimy wesprzeć rozwój mobilności elektrycznej poprzez uchwalenie konkretnych ustaw i wprowadznie przepisów gwarantujących przywileje użytkownikom aut bezemisyjnych. To zadanie dla organów władzy państwowej i jednostek samorządu terytorialnego” –  podsumowała Katarzyna Lemańska. 

W Polsce koncepcja „inteligentnego miasta” jest obecnie w początkowej fazie rozwoju, ale dzięki dofinansowaniom unijnym rośnie zainteresowanie ideą smart city, a miasta zdobywają środki na realizację kolejnych przedsięwzięć.

DSC_6479_ok DSC_6728_ok DSC_6809_ok

DSC_6700_ok DSC_7016_ok DSC_7064_ok

DSC_7087_ok DSC_7291_ok DSC_6967_ok

Print Form