Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Mazowsze stawia na innowacje i współpracę – relacja z 6. Forum Rozwoju Mazowsza 2015/10/12

Najlepsze w historii – w zgodnej opinii organizatorów oraz uczestników – Forum Rozwoju Mazowsza dobiegło końca. 6 edycja przyciągnęła na stadion PGE Narodowy w Warszawie prawie 2000 uczestników. Na trzech scenach odbyło się ponad 60 debat, prelekcji oraz warsztatów poruszających wiele istotnych tematów w kontekście dalszego rozwoju Mazowsza.

Bez wątpienia było to największe wydarzenie konferencyjne, dotyczące wyzwań, jakie stoją przed regionem w kontekście nowej perspektywy unijnej. Chcemy ją wykorzystać efektywnie, szczególnie w obszarze transferu technologii. Musimy budować wzajemne zaufanie między wszystkimi uczestnikami tego procesu, tj. środowiskiem administracji, nauki i biznesu. Ponownie udało nam się spotkać w tak dużym gronie. Padały deklaracje, że forma wydarzenia pozwoliła na nawiązanie cennych kontaktów, które w przyszłości będą mogły skutkować kolejnymi, ciekawymi przedsięwzięciami – mówi Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, będącej organizatorem Forum.

Mazowsze dysponuje potężnym, wielomiliardowym budżetem ze środków europejskich, z których na rynek i rozwój przedsiębiorczości przeznaczone zostanie aż 23% alokacji programu, czyli 491,5 mln euro. Zdecydowany nacisk położony zostanie na urynkowienie prac badawczo-rozwojowych (B+R), większe zaangażowanie przedsiębiorstw w tych obszarach i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w firmach. Właśnie ze względu na tak znaczącą koncentrację środków w obszarze innowacyjności, najwięcej debat tegorocznej edycji Forum poświęcono omawianiu zasad współpracy między sektorem biznesu – dużymi korporacjami, firmami przemysłowymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a sektorem nauki – placówkami edukacyjnymi, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi.

Istnieje niewiele miejsc oraz momentów, w których można jednocześnie spotkać przedstawicieli tak wielu branż i specjalizacji – twierdzi prof. dr hab. inż. Jan Schmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, będącej partnerem naukowym Forum. I dodaje: – Mazowsze jest regionem, w którym skupiony jest ogromny potencjał intelektualny: studiuje tutaj około 300 tys. studentów, wiele osób pracuje na stanowiskach koncepcyjnych, w biurach projektów czy placówkach badawczo-rozwojowych. Aby wykorzystać ten potencjał, potrzebujemy miejsca, w którym możemy się spotykać i wymieniać poglądami.

Ze względu na potrzebę zorganizowania platformy współpracy między nauką i biznesem a także na nową perspektywę unijną, tegoroczna edycja Forum dedykowana była szeroko pojętej innowacyjności.

Tylko nieliczne innowacje mają szanse odnieść rynkowy sukces. Jednak w dłuższej perspektywie większe ryzyko ponoszą przedsiębiorstwa, które nie decydują się na ich wprowadzanie. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie zasad współpracy pomiędzy podmiotami posiadającymi nowatorskie rozwiązania – zauważa Magdalena Jackowska-Rejman, prezes techBrainers, partnera programowego Forum. – Dlatego też podczas Forum rozmawialiśmy m.in. o realizacji zasad open innovation, skutecznych narzędziach klastrowych pozwalających budować przewagę konkurencyjną firm i regionów czy różnych modelach pozyskiwania nowych rozwiązań dzięki akceleracji startupów. Tegoroczne Forum dostarczyło wszystkim uczestnikom solidną dawkę wiedzy na temat rozwoju dzięki innowacjom i nowym technologiom.

Przedstawiciele największych korporacji, ale także nowoczesnych małych i średnich przedsiębiorstw z uwagą przyglądali się najciekawszym rozwiązaniom, podnoszącym efektywność prac badawczo-rozwojowych w biznesie, prezentowanym przez ekspertów i praktyków z Polski oraz zagranicy. Nie zabrakło też konkretnych pytań i odpowiedzi z obszaru finansowania innowacji i priorytetów polityki energetycznej, klastrowej czy zwiększenia udziału sektora prywatnego w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych i ogólnie publiczno-prywatnych. Prezentacje zawierały diagnozy dotyczące e-administracji Mazowsza, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w regionie oraz tego, kto tak naprawdę czuwa nad bezpieczeństwem systemów informatycznych w administracji publicznej. Dyskusje definiowały pozycję samorządów w kreowaniu popytu na usługi telekomunikacyjne, a także rolę operatorów komercyjnych w kontekście budowy brakującej infrastruktury. Prezydenci miast przekonywali także, że polskie miasta opierając się na ideologii smart city mogą być zrównoważone i inteligentne. Kolejne dyskusje dotyczyły rozwoju zasobów ludzkich, inwestycji w obszar ekonomii społecznej, kreatywnej edukacji i kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy. Forum było też okazją do przeglądu informacji o dostępnych dotacjach na transfer technologii, bonach na innowacje czy bankowości jutra. Omawiano też rolę designu w strategii biznesowej, kosmiczne technologie przyszłości oraz tworzenie w regionie kampusów innowacji, które staną się miejscem spajającym potencjał naukowy regionu z doświadczeniem biznesu.

Pierwszy na Mazowszu Kampus+ powstaje w oparciu o infrastrukturę Politechniki Warszawskiej, jednak podczas Forum chęć tworzenia kampusów innowacji wyrazili także rektorzy innych wiodących w regionie uczelni, a idea spotkała się zainteresowaniem także ze strony biznesu i władz samorządowych  – relacjonuje Łukasz Madej, prezes fundacji Kreatywne Mazowsze – To napawa nadzieją na stworzenie kompleksowego ekosystemu innowacji, który może okazać się lewarem dla rozwoju gospodarczego naszego regionu.

Organizatorem wydarzenia była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – instytucja od 2007 roku organizująca konkursy dla przedsiębiorców i samorządów w ramach programów europejskich dla regionu – a partnerami: Politechnika Warszawska, fundacja Kreatywne Mazowsze oraz firma techBrainers.

Forum Rozwoju Mazowsza organizowane jest już od sześciu lat i stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed stołecznym regionem w kontekście przyjętych programów unijnych.  Co roku w konferencji uczestniczą przedstawiciele administracji samorządowej i  biznesu. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do  dialogu pomiędzy  wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania unijnych dotacji w województwie, z udziałem krajowych i zagranicznych ekspertów. 6 Forum Rozwoju Mazowsza odbyło się w dniach 7-8 października 2015 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Print Form