Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Komunikat o odwołaniu 11. eForum Rozwoju Mazowsza 2020/11/05

Z przykrością informujemy, że ze względu na coraz trudniejszą sytuację epidemiczną Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych została zmuszona do odwołania 11. eForum Rozwoju Mazowsza, które miało się odbyć w listopadzie tego roku. Na tę decyzję złożyło się wiele czynników niezależnych od nas, w tym m.in. gwałtowne rozprzestrzenianie się epidemii, rosnąca liczba zakażonych, ofiar śmiertelnych, przy równoczesnym nakładaniu kolejnych ograniczeń w wielu obszarach. 

Główne wydarzenie promujące Fundusze Europejskie na Mazowszu odbywa się co roku jesienią w Warszawie. Od 10 lat, w każdym kolejnym roku, formuła cyklicznego dwudniowego wydarzenia o charakterze konferencyjno – wystawienniczo – warsztatowym, rozbudowywana była o nowe elementy. W ostatnich latach Forum Rozwoju Mazowsza współtworzyło blisko 100 prelegentów i 50 partnerów reprezentujących administrację, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Dla wszystkich uczestników udział był bezpłatny. 

W 2020 r., ze względu na szczególne okoliczności Forum miało przyjąć formułę online, a debaty i spotkania z ekspertami miały odbywać się ze specjalnie przygotowanych studiów nagraniowych bez udziału publiczności. Jeszcze na początku września wszystko wskazywało, że organizacja Forum w zupełnie nowej dla nas, częściowo zdalnej formule nie będzie zagrożona. Coraz większa skala zachorowań, której wszyscy jesteśmy świadkami od końca września doprowadziła jednak do wprowadzenia kolejnych obostrzeń i ograniczeń w organizacji tego rodzaju wydarzeń. Decyzją Rządu RP od 17 października 2020r. m.st. Warszawa, gdzie planowana była organizacja 11eFRMzostało objęte tzw. czerwoną strefą, a od 24 października br. czerwona strefa objęła już teren całego kraju. 

Kolejne regulacje wprowadzały ograniczenia dotyczącem.in. liczby osób jakie mogą uczestniczyć w wydarzeniach. Uczestnicy to również eksperci, przedstawiciele wykonawców i organizatorów, którzy współtworzą dla Państwa wydarzenia, ale tak samo jak wszyscy mieszkańcy narażeni są na utratę zdrowia i życia w obliczu epidemii COVID-19, a także ryzyko zarażenia koronawirusem kolejnych osób. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w wydarzeniach łącznie z obsługą może brać udział od 5 do maksymalnie 20 osób (w przypadku wydarzeń, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje takie wydarzenie). 

Dodatkowo, zgodnie z wynikiem przetargu, tegoroczna edycja wydarzenia miała odbyć się w Warszawskim Centrum EXPO XXI, w którym decyzją Ministerstwa Zdrowia powstaje szpital tymczasowy do walki z epidemią COVID-19. W październiku rozpoczęły się intensywne prace mające na celu rozpoczęcie przyjmowania pacjentów od 16 listopada 2020 roku. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń i prognozy dalszego wzrostu liczby chorych, wydawanie środków publicznych na cele organizacji wydarzeń konferencyjnych nie leży w interesie publicznym, zwłaszcza że niemożliwym byłoby osiągnięcie w pełni celów Forum Rozwoju Mazowsza, jakim jest szeroka promocja funduszy europejskich i ich efektów w regionie 

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe przesłanki Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podjęła decyzję o odwołaniu 11. eForum Rozwoju Mazowsza. Ta decyzja podyktowana jest również troską o zdrowie ekspertów, partnerów, a także osób obsługujących wydarzenie od strony organizacyjno-technicznej. 

Dziękujemy wszystkim instytucjom i beneficjentom funduszy europejskich, którzy pomimo wyzwań z którymi mierzą się na co dzień zaangażowali się w przygotowanie wydarzenia. Mamy nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą przełom w walce z epidemią i już dziś zapraszamy do współpracy nad przyszłoroczną edycją Forum Rozwoju Mazowsza. 

Print Form