Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Jak zarządzać energią miast? 2017/02/20

Co zrobić, aby zmniejszyć zużycie energii w miastach, a jednocześnie zapewnić jej wysoką jakość i pewność dostaw do każdego domu, biura czy urzędu? O tym rozmawiali dr hab. inż. Piotr Biczel z Politechniki Warszawskiej, Juan Davi Ferrer Prezes European Green Technology Alliance (EGTA), Antonina Kaniszewska Kierownik Działu Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Marcin Hulak Prezes Level Eco, Centrum Zarządzania Energią. Rozmowę poprowadził Bartosz Dubiński Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

Analiza sytuacji to podstawa. Bez tego trudno wyznaczyć cele, zaplanować działania, które pozwolą na ich realizację, a następnie monitorować efekty. Dotyczy to również zarządzania energią w miastach. Wszystko po to, aby zwiększać efektywność energetyczną, ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, ale też generować realne oszczędności finansowe. Przykład? – Jeden procent oszczędności energii w liniach średniego napięcia daje w ciągu godziny takie oszczędności energii jak odbiorca indywidualny zużywa w domu przez dwa do trzech miesięcy. Dlatego jest taka walka o to, żeby energia gdzieś nie popłynęła, żeby nie było mocy biernej, żeby można było skrócić linie. Każdy ten procent to duże ilości energii do zaoszczędzenia, a w konsekwencji niewyemitowane pyły, CO2 i inne zanieczyszczenia – powiedział dr hab. Piotr Biczel z Politechniki Warszawskiej.

Zarządzanie energią zaczyna się więc od zbierania danych, których analiza pozwala zaplanować działania zarówno inwestycyjne, jak i bezkosztowe. Wszystko po to, aby minimalizować zużycie energii. – Bez monitorowania nie jesteśmy w stanie zarządzać. Nie możemy zarządzać jeśli nie mamy danych. Podstawową rzeczą są liczniki. W całej Europie i Japonii mamy próbę inteligentnych liczników, które nie tylko dają online informację jaka jest konsumpcja, ale też jaka jest jakość energii – powiedział Juan Davi Ferrer z klastra EGTA. Na dane należy jednak patrzeć w dłuższej perspektywie czasowej.  – Na początku nic nie powiedzą. Jak się spojrzymy w odniesieniu kwartał do kwartału, pół roku, miesiąc do miesiąca, porównamy z okresami podobnymi w latach przeszłych, jesteśmy w stanie  zbudować dobrze dobrany profil, który będzie skutkował tym, że zostaną pieniądze – powiedział Marcin Hulak z Level Eco.

Oczywiste jest więc, że warto dbać o efektywność energetyczną. Jak się jednak do tego zabrać? Na pewno kompleksowo. Pomocnym w tym narzędziem jest plan gospodarki niskoemisyjnej. – W 2014 roku powstała idea planów gospodarki niskoemisyjnej. Od tego czasu powstało ich w Polsce ponad 1000. W założeniach tych dokumentów zarządzanie energią miało być podstawą. Powinny być to dokumenty żywe, mają być to dokumenty które pomagają jednostkom samorządu terytorialnego w zarządzaniu energią, w zbudowaniu tych działań które przyniosą jak największe korzyści – powiedziała Antonina Kaniszewska z KAPE. Plany powinny być aktualizowane w miarę rozwoju danej gminy, aby jak najlepiej odpowiadać na jej potrzeby. Co istotne, zgodność inwestycji z planem gospodarki niskoemisyjnej jest wymagana lub preferowana podczas ubiegania się o unijne dofinansowanie w ramach większości regionalnych programów operacyjnych. Zarządzanie energią trzeba planować w perspektywie długookresowej – 10, 20, a nawet 30 letniej. Nie można również zapominać o zaangażowaniu mieszkańców, a to rozpoczyna się od budowania świadomości energetycznej już od najmłodszych lat.

 

 

Jak fundusze unijne wspierają zarządzanie energią?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W zwiększenie efektywności energetycznej zainwestowane zostanie ponad 600 mln zł. Są to fundusze na odnawialne źródła energii, ale też termomodernizację budynków, budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, sieci ciepłownicze i chłodnicze, czy wymianę źródeł ciepła. Do 31 marca (termin wydłużony) trwa konkurs o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w subregionach. Jego pula wynosi ponad 65 mln zł. Więcej informacji na www.funduszedlamazowsza.eu.

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do  dialogu pomiędzy  wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Siódma edycja wydarzenia odbyła się w dniach 16-17 listopada 2016 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło ponad 2200 osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Na trzech scenach odbyło się prawie 30 debat, podczas których doświadczeniami podzieliło się ponad 160 ekspertów reprezentujących administrację rządową, samorządową, biznes, a także organizacje pozarządowe. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Print Form