Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Jak wspierać przedsiębiorczość w miastach? 2017/12/01

Jak tworzyć warunki dla powstawania i rozwoju firm? W jaki sposób samorządy mogą wspierać lokalną przedsiębiorczość? O tym podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza rozmawiali Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Jacek Koziński Prezes Agencji Rewitalizacji Starówki, Katarzyna Wierzbowska Prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, Tomasz Jabłoński Współzałożyciel Startup Academy i Cezary Woszczyk Prezes firmy technologicznej Sharpeo. Debatę poprowadził Jeremi Jak Założyciel i Dyrektor Zarządzający Public Space – Instytutu Komunikacji i Taktyk Wzrostu.

Odpowiadanie na potrzeby rynku

Specyfika każdego rynku jest inna. Wspieranie przedsiębiorczości wygląda trochę inaczej w mieście takim jak Warszawa, gdzie swoje siedziby ma wiele uczelni, a także firm – od małych po międzynarodowe korporacje. Inaczej jest natomiast w mniejszych miejscowościach, które muszą włożyć więcej wysiłku w przyciągnięcie inwestorów, a także zatrzymanie młodych osób. Niezależnie od tego na jakim rynku działamy podstawą jest analiza potrzeb. – Z jednej strony trzeba stworzyć społeczność, w której są ludzie, w naszym przypadku kobiety. Trzeba ich potrzeb wysłuchać, a potem jak je dobrze poznamy można formułować pewne formy wsparcia – powiedziała Katarzyna Wierzbowska Prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Inwestycje w mury, na przykład inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne to jedno. Kolejny aspekt to tworzenie warunków wspierających networking, czyli nawiązywanie kontaktów, współpracę biznesową oraz wzajemne inspirowanie się. Na to właśnie kładzie główny nacisk Warszawa.– Miasto powinno być trochę patronem wszystkich projektów, które pozytywnie oddziałują na przedsiębiorczość. I co jest drugą bardzo ważną rzeczą – nie powinno przeszkadzać, co wcale nie jest łatwe. Cała działalność samorządowa, czy w ogóle sektora publicznego, powinna nakierowana na to, żeby otwierać drzwi, pomagać. Jeśli brakiem na rynku jest rzeczywiście brak powierzchni biurowej to być może powinna ją również zbudować i wspierać – powiedział Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. W stolicy na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele miejsc wspierających młode firmy, również dzięki funduszom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Tak jest w przypadku chociażby Centrum Przedsiębiorczości Smolna i Centrum Kreatywności Targowa. W mniejszych miastach szczególnie ważna jest edukacja w zakresie przedsiębiorczości i pokazywanie przykładów firm, zdecydowały się prowadzić biznes właśnie tam. Rolą samorządu jest także budowanie mostów między edukacją a lokalnym biznesem. – Miasto może pełnić rolę animatora, połączyć młodzież z lokalnych szkół średnich z lokalnymi pracodawcami, przykładowo w Radomiu lub innym mieście w Polsce i zrobić pewien program wsparcia przedsiębiorczości, żeby innowacje rodziły się w głowach młodych osób i były rozwijane w lokalnych biznesach – powiedział Jabłoński Współzałożyciel Startup Academy.

Miasto jako środowisko testowe

Nowy produkt, usługa lub firma powinny powstawać w odpowiedzi na konkretne potrzeby i wyzwania. To wpływa na możliwość komercjalizacji pomysłu, a w przypadku firm – utrzymanie się na rynku. Każdy z nas ma kontakt z instytucjami miejskimi, dlatego właśnie miasta stają się naturalnym środowiskiem testowym dla nowych, innowacyjnych rozwiązań. Na przykład Urząd Miasta Płock zorganizował maraton programistyczny w Staromiejskim Centrum Biznesu „Przetwornia”. Uczestnicy mieli za zadanie zaproponowanie aplikacji z wykorzystaniem udostępnionych przez miasto baz danych – W tej chwili cztery z tych aplikacji rozwijamy. My czyli miasto za pośrednictwem naszej spółki. One będą przede wszystkim wykorzystywane w instytucjach miasta lub podległych miastu, ale z nastawieniem na model, który można skomercjalizować – powiedział Jacek Koziński Prezes Zarządu Agencji Rewitalizacji Starówki sp. z o.o. w Płocku. Urząd Miasta m.st. Warszawy testował natomiast opaskę do monitorowania stanu zdrowia seniorów – Jesteśmy często środowiskiem testowym dla projektów, które startupy przynoszą. Takim przykładem jest chociażby opaska do monitorowania stanu zdrowia naszych seniorów. Na początku zrobiona tylko i wyłącznie w Warszawie, w naszym Domu Pomocy Społecznej „Syrena” na grupie 100 seniorów. My teraz ten projekt skalujemy do projektu, którym będziemy obejmowali całą grupę – powiedział Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Zapraszamy do wysłuchania debaty:

Kolejne relacje i materiały już wkrótce.
Zapraszamy do śledzenia strony oraz oraz profilu w
mediach społecznościowych.

Jak fundusze unijne wspierają przedsiębiorczość na Mazowszu?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Środki zainwestowane zostaną m.in. w inkubację i akcelerację młodych firm, specjalistyczne doradztwo, opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych produktów na rynek, ale też tworzenie terenów pod inwestycje. Już teraz mikro, małe, średnie i duże firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych. Są też dostępne środki na tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego potrzebnego do opracowywania innowacyjnych produktów. Szczegóły dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

 

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do  dialogu pomiędzy  wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Ósma edycja wydarzenia odbyła się w dniach 25-26 października 2017 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło 2 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 80 prelegentów i przeszło 60 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów miejskich, biznesowych i edukacyjno-społecznych. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji. Więcej informacji o Forum dostępne jest na www.forumrozwojumazowsza.eu.

Print Form