Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Jak usługi wspierają rozwój smart city? 2016/11/28

Jak dzięki nowoczesnym technologiom odpowiadać na potrzeby samorządów, mieszkańców i przedsiębiorców? Jak usługi mogą wspierać rozwój inteligentnych miast? O tym podczas 7. Forum Rozwoju Mazowsza rozmawiał Kazimierz Anhalt z Gateopen Innovation Consulting z Anną Katarzyną Nietykszą Członkiem Zarządu Eurocloud Europe, Tomaszem Stępińskim-Ustasiakiem z Orange Polska i dr Tomaszem Kulisiewiczem Zastępcą Dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem.

Technologie ułatwiają życie mieszkańców, przedsiębiorców, czy turystów. Są to na przykład usługi w chmurze, polegające na udostępnianiu danych publicznych do szerszego grona odbiorców. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z mobilnych aplikacji kulturalnych czy aplikacji pozwalających na ominięcie korków miejskich. Inteligentne usługi mogą dotyczyć również wielu innych obszarów – monitorowania jakości powietrza, zarządzania oświetleniem czy gospodarki odpadami.

Nie sztuką jest stworzenie rozwiązania technologicznego, ważne jest natomiast dopasowanie go do potrzeb miasta i jego mieszkańców. Nie każde rozwiązanie sprawdzi się wszędzie, na co zwrócił uwagę dr Tomasz Kulisiewicz z Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem. Dla małego miasta inteligentny system transportowy może być zdecydowanie mniej potrzebny, niż inwestycja w drogi. Jest natomiast rozwiązanie potrzebne w każdej aglomeracji – platformy kontaktu z mieszkańcami wykorzystywane m.in.  do konsultacji społecznych w ramach budżetów obywatelskich. Co istotne, w ramach platform kontaktu powinny być integrowane wszystkie usługi dla mieszkańców, aby ułatwić i przyśpieszyć dostęp do niezbędnych informacji, co podkreśliła Anna Katarzyna Nietyksza z Eurocloud Europe.

Samorządy myśląc o wdrożeniu usług na rzecz smart city muszą pamiętać, że nie jest to jedynie kwestia zbudowania odpowiedniego rozwiązania technologicznego. Tomasz Stępiński-Ustasiak z firmy Orange Polska wskazał na konieczność zmiany procesów i dobrego zrozumienia roli, jaką system ma spełniać. W końcu wskaźnikiem sukcesu naszych działań jest zadowolenie mieszkańców ze sprawnego załatwienia istotnych dla nich spraw. W tym kontekście istotne jest również odpowiednie przygotowanie samorządów, np. w zakresie tego jakie dane można udostępniać, w jaki sposób robić to efektywnie i bezpiecznie. Z drugiej strony, ważne jest budowanie świadomości mieszkańców i dbałość o dwustronną komunikację, co zwiększa współodpowiedzialność za zmiany w miastach.

 

Jakie są możliwości wsparcia innowacyjnych usług miejskich ze środków unijnych na Mazowszu?

E-usługi to obszar, w który zainwestujemy ponad 640 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mieszkańcy szybciej i wygodniej załatwią sprawy urzędowe, uzyskają dostęp do zdalnej rejestracji na wizyty lekarskie, recept czy podglądu historii choroby. E-usługi na Mazowszu to również na przykład kursy e-learningowe na uczelniach wyższych i interaktywna informacja kulturalna. Od 30 listopada 2016 r. do 2 lutego 2017 r. zaplanowany jest kolejny konkurs poświęcony informatyzacji służby zdrowia. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

 

Print Form