Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Jak realizować inwestycje miejskie? 2017/11/14

W jaki sposób planować i realizować inwestycje miejskie? O tym podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza rozmawiali Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, Krzysztof Kosiński Prezydent Ciechanowa, Konrad Frysztak Zastępca Prezydenta Miasta Radom, Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju i Łukasz Dziekoński Dyrektor Biura Funduszy Marguerite PKO Bank Polski. Debatę poprowadził dr Jakub Pawelec Radca Prawny, Partner w Kancelarii M. Mazurek i Partnerzy.

Po pierwsze strategia rozwoju, po drugie słuchanie potrzeb mieszkańców, a po trzecie korzystanie z różnych źródeł finansowania inwestycji. Mówiąc o rozwoju miast nie można również zapomnieć o efektywnej współpracy z partnerami oraz wykonawcami usług, jak i kompetencjach zespołu projektowego. Inwestycje miejskie, na przykład w zakresie transportu czy rewitalizacji to często skomplikowane, wieloetapowe projekty, co stanowi duże wyzwanie zarówno na etapie planowania, jak i realizacji. Jak radzą sobie z tym mazowieckie samorządy? Na przykład w Płocku przed wprowadzeniem płatnej przestrzeni do parkowania odbyły się konsultacje z mieszkańcami – Zaczęliśmy ponad półroczne konsultacje z mieszkańcami, w jaki sposób to zrobić, jaki teren miasta objąć. Zaczęliśmy szeroką dyskusję na forum publicznym. Odbył się cykl spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu – powiedział Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji. Konrad Frysztak Zastępca Prezydenta Miasta Radom zaznaczył, że inwestycje miejskie wymagają dialogu z wykonawcami, projektantami, ale też w zależności od potrzeb na przykład współpracy z archeologami czy konserwatorem zabytków, z czym mamy do czynienia chociażby w projektach rewitalizacyjnych.

Finansowanie inwestycji

Kluczowym aspektem jest poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, w czym wsparcie stanowią m.in. fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Krzysztof Kosiński Prezydent Ciechanowa zwrócił uwagę na konieczność podejmowania ryzyka przez samorządy, np. rozpoczynając realizację projektów przed otrzymaniem decyzji o unijnym dofinansowaniu. Dotacje unijne są ważną, ale nie jedyną możliwością. Samorządy mają do dyspozycji również inne mechanizmy, takie jak partnerstwo publiczno-prywatne, czy instrumenty zwrotne, np. pożyczki. Łukasz Dziekoński Dyrektor Biura Funduszy Marguerite PKO Bank Polski zaznaczył jednak rolę angażowania partnerów prywatnych już na etapie przygotowania postępowania przetargowego, ponieważ podejście samorządu do planowania projektu może być trochę inne niż na przykład instytucji finansujących.

Inwestycje miejskie obwarowane są wieloma ograniczeniami prawnymi, co może wpływać na efektywność podejmowanych działań. Odpowiedź na to wyzwanie będą stanowiły planowane zmiany w zamówieniach publicznych – Podstawowym zamierzeniem jest to, żeby zamawiający publiczny przestał się skupiać tak mocno na procedurze i spełnianiu warunków wynikających z pewnego procesu, a bardziej zastanowił się nad efektywnością samego zamówienia i wyboru właściwych podmiotów do realizacji  – powiedział Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju.

Zapraszamy do wysłuchania całej debaty:

Kolejne relacje już wkrótce. Zapraszamy do śledzenia strony oraz oraz profilu w mediach społecznościowych.

 

Jak fundusze unijne wspierają inwestycje miejskie na Mazowszu?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Środki wspierają takie inwestycje miejskie jak m.in. wprowadzanie e-usług w urzędach, rozwój zrównoważonego transportu, rewitalizacja obszarów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, tworzenie terenów pod inwestycje czy budowa i przebudowa dróg. Więcej informacji na www.funduszedlamazowsza.eu.

 

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do  dialogu pomiędzy  wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Ósma edycja wydarzenia odbyła się w dniach 25-26 października 2017 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło 2 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 80 prelegentów i przeszło 60 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów miejskich, biznesowych i edukacyjno-społecznych. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji.

Print Form