Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Jak profesjonalizować klastry? 2016/11/11

Jaki jest wpływ organizacji klastrowych na efektywność biznesową zgromadzonych w nich przedsiębiorstw? Czym jest Value Proposition  klastra? Między innymi o tym porozmawiamy podczas debaty pn. „Profesjonalizacja klastrów – standardy, finansowanie, oczekiwania”. W tym obszarze na szczególną uwagę zasługują:

  • profesjonalizacja procesu rozpoznania i stworzenia oferty organizacji skierowanej do jej członków, w szczególności pochodzących z sektora MŚP (value proposition jako kluczowy element rozwoju organizacji),
  • określenie typu usług aktualnie niedostępnych dla MŚP, które klastry dzięki profesjonalizacji swojej działalności mogłyby wprowadzić na rynek,
  • wartość płynąca z internacjonalizacji.

W trakcie panelu poruszona zostanie również problematyka współpracy środowiska klastrowego z władzami na poziomie regionalnym. Dyskusja będzie skoncentrowana na dwóch elementach tej relacji – oczekiwaniach strony publicznej oraz narzędziach pozwalających na trwałą poprawę efektywności działania organizacji klastrowych.

Kto weźmie udział w debacie?

  • Krzysztof Krystowski Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie
  • Thomas Lämmer-Gamp Director of the European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA)
  • Aleksandra Szwed Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  • Katarzyna Kowalska Wiceprezes Fundacji UNIMOS, Manager AgroBioCluster
  • Piotr Popik Cluster City GmbH
  • Zbigniew Bednarski Prezes Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego S.A., Lider Mazowieckiego Klastra Chemicznego
  • Tomasz Poniński Prezes Fundacji Innowacyjna Polska

Debatę poprowadzi Paweł Nowicki CEO BTM Innovations.

Spotkajmy się już 16 listopada w godzinach 15.30-16.30 podczas 7. Forum Rozwoju Mazowsza na Stadionie Legii w Warszawie . Do udziału w debacie zapraszamy wspólnie z BTM Innovations i Związkiem Pracodawców Klastry Polskie Partnerami Strefy Smart Business! Udział jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji!

btm_cluster

logo-zp-kp

Print Form