Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Jak działa metropolia warszawska? O Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych 2019/02/05

W przypadku Warszawy i najbliższych gmin, idea metropolii jest wdrażana i działa od wielu lat. Jak we wstępie do debaty wskazał Maciej Fijałkowski, pierwszym krokiem do zacieśnienia współpracy były podpisywane 10 lat temu porozumienia w ramach transportu miejskiego. Drugim ważnym krokiem było zawiązanie partnerstwa w ramach Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT), czyli porozumienia podpisanego między Prezydentem Warszawy a 39 burmistrzami i wójtami gmin.

W debacie poświęconej funkcjonowaniu metropolii udział wzięli: Renata Kaznowska – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Daniel Putkiewicz – Zastępca Burmistrza Piaseczna, Piotr Grubek – Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka, Anna Dziama – Dyrektor Edukacji Centrum Nauki Kopernik, Tamas Dombi – Zastępca Dyrektora Zarząd Dróg Miejskich. Moderatorem dyskusji był Maciej Fijałkowski – Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urząd m.st. Warszawy.

 Co zmieniły Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Aktualny obraz metropolii, której rozwój od kilku lat wspierają Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, kształtują wspólna strategia rozwoju oraz konkretne pieniądze – 165 mln euro. ZIT to również około 80 projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, głównie w zakresie transportu niskoemisyjnego – ścieżki rowerowe czy parkingi Parkuj i Jedź. Są też inwestycje w kapitał ludzki, w tym doradztwo zawodowe, podnoszenie kompetencji dzieci w szkołach i rozwój opieki żłobkowej. Samorządy metropolii inwestują również w rozwój oferowanych przez siebie e-usług.

Nadal dobrze funkcjonują i są rozwijane zawierane wcześniej porozumienia dotyczące transportu. Jak podkreślała Renata Kaznowska: Działamy w wyniku negocjacji na zasadzie partnerstwa. A to dla mieszkańców oznacza m.in. wspólny bilet na wszystkie środki transportu: metro, autobusy, tramwaje, SKM, WKD… W wielu gminach wprowadzane są karty mieszkańca, które poza benefitami w transporcie publicznym. dają szereg innych usług i wiążą mieszkańca z gminą. Takie karty upoważniają też niekiedy do bezpłatnych dojazdów liniami dojazdowymi – do węzłów przesiadkowych czy linii kolejowej. A wszystko po to, by korzystanie z dobrodziejstw życia w metropolii było dostępne dla wszystkich mieszkańców.

Co w przyszłości

Przede wszystkim można oczekiwać rozszerzenia metropolii warszawskiej. I to znacząco, bo jeśli wszystkie plany się ziszczą, obejmie ona 70 gmin i 9 powiatów. Ważnym czynnikiem wspierającym zmiany jest stopniowe odchodzenie od „logiki administracyjnej” na rzecz „myślenia funkcjonalnego i etapowego”. Jak w podsumowaniu debaty wskazywał Maciej Fijałkowski, kluczowe teraz jest zorganizowanie dobrego transportu i dobrych warunków do rozwoju mobilności, głównie środkami publicznymi a nie samochodem. Konieczna jest też ochrona powietrza, ale równie istotne jest dalsze inwestowanie w ludzi. Metropolia już teraz osiąga bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi naukę, co jest powodem, dla którego biznesmeni chcą inwestować w Warszawie. Jednak najważniejszym celem wszystkich prowadzonych działań jest spowodowanie, aby metropolia była po prostu dobrym miejscem do życia, gdzie mieszkańcy znajdą czas i przestrzeń i na pracę, i na odpoczynek.

Zapraszamy do wysłuchania debaty:

 

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Dziewiąta edycja wydarzenia odbyła się w dniach 17-18 października 2018 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło ponad 2,5 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 90 prelegentów i przeszło 50 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów badawczo-rozwojowych czy biznesowych, a także do zaprezentowania innowacji w dziedzinach edukacji, medycyny czy transportu. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Komisji Europejskiej.

Więcej informacji o Forum dostępne jest na www.forumrozwojumazowsza.eu.

Print Form