Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Internet rzeczy – podsumowanie debaty podczas 6. FRM 2015/11/09

Internet rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) to bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź światowej gospodarki, która coraz większe znaczenie zyskuje także w Polsce i na Mazowszu. Inteligentne urządzenia komunikujące się ze sobą za pomocą Internetu, dostarczają ogromną ilość informacji o ich użytkownikach. Ich analiza to prawdziwe wyzwanie XXI wieku. O tych wyzwaniach oraz o rozwoju Internetu Rzeczy dyskutowali uczestnicy debaty podczas 6. Forum Rozwoju Mazowsza.

Zaproszonymi do debaty gośćmi byli: Mariusz Wielec – Prezes CEZAMAT, Politechnika Warszawska; dr Mariusz Kamola –  Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej; Johnny Brebels – Cluser Manager, Luxinnovation Luxembourg Materials & Production Technologies Cluster; Włodzimierz Schmidt – Prezes Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Piotr Prajsnar – Cloud Technologies. Debatę moderował Tomasz Słoniewski z IDC Poland.

Jak wskazał Włodzimierz Schmidt – Prezes Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, obecnie na jednego użytkownika przypadają statystycznie trzy urządzania podłączone do Internetu. Szacuje się, że w krótkim czasie, do 2020 roku, ich liczba wzrośnie do siedmiu. Równocześnie, wykorzystywane urządzenia – telefony komórkowe, zegarki, samochody, artykuły gospodarstwa domowego gromadzą i przekazują informacje o zachowaniach użytkowników, oparte na ich sposobie korzystania z nich. Podczas debaty zwrócono uwagę na fakt, iż niesie to ze sobą szerokie pole do wykorzystania w dziedzinach takich jak ochrona zdrowia, komunikacja miejska, ochrona środowiska, przemysł samochodowy czy też komunikacja marketingowa. Zaproszeni goście zgodzili się co do tego, iż gromadzenie danych jest już stałym elementem nowoczesnej rzeczywistości, ale prawdziwym wyzwaniem jest ich umiejętne przetworzenie i analiza, które wpłyną na oferowane produkty i usługi biznesowe.

Jak więc efektywnie korzystać ze zgromadzonych danych? Przewiduję się, iż rynek Internetu Rzeczy do 2020 roku zwiększy się 10-krotnie, a związane z tym zapotrzebowanie na pracowników sektora Big Data wzrośnie o 40%. Równocześnie ważnym tematem jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom – chociaż bezpieczeństwo w obrębie Internetu Rzeczy jest na porównywalnym poziomie co w przypadku Internetu, jednak użytkownicy często mają wiele obaw wynikających z braku wystarczającej wiedzy na temat istniejących zabezpieczeń.

Zaproszeni do debaty goście podzielili się ze słuchaczami także swoimi doświadczeniami. Dr  Mariusz Kamola z Politechniki Warszawskiej opowiedział o wykorzystaniu Internetu Rzeczy w przemyśle. Jest on często wykorzystywany w procesach produkcji, jednak gromadzone dane nie wydostają się poza obręb danej organizacji. Dostrzegł on także potrzebę edukacji na poziomie uczelni wyższych w zakresie analizy danych i tworzenia mechanizmów ułatwiających dostęp do danych oraz usprawnienie komercjalizacji aplikacji wpierających pracę z Big Data,  tworzonych przez przedsiębiorczych studentów.

Johnny Brebels wskazał na trzy podstawowe czynniki odpowiedzialne za sukces wdrażania oraz wykorzystywania pozyskanych danych. Prelegent zaliczył do nich: bezpieczeństwo sieci, gromadzenie Big Data oraz możliwości ich pełnego przetworzenia.

CEZAMAT, jako interdyscyplinarna platforma współpracy, będzie miejscem gdzie z pewnością możliwe będzie wykorzystanie potencjału IoT, a także, równocześnie prace nad jego rozwojem. Według Mariusza Wielca – prezesa spółki CEZAMAT PW, wzmocni to potencjał CEZAMATu jako platformy wymiany wiedzy i doświadczeń.

Internet Rzeczy ma także ogromny potencjał w kontekście idei Smart City, wspierając z jednej strony komfort życia mieszkańców ośrodków miejskich, z drugiej zaś – rozwoju gospodarczego miast i regionów. Co jest więc potrzebne, aby Internet Rzeczy mógł się rozwijać? Zaproszeni do debaty goście wskazują, iż zahamować rozwój IOT mogą tylko nadmierne regulacje ze strony rządów.

Print Form