Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Inteligentne miasta na Mazowszu – podsumowanie debaty o smart city 2015/10/26

Czy na Mazowszu realizowana jest koncepcja smart city? Co właściwie kryje się pod tym coraz popularniejszym podejściem i w jaki sposób miasta korzystają z inteligencji swoich mieszkańców? Podczas tegorocznego Forum na te pytania odpowiedzieli prezydenci miast uczestniczący w debacie „Wyzwania Nowej Perspektywy – Smart City”: Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Radosław Witkowski, Prezydent Miasta Radomia, Jacek Terebus, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka, Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Miasta Grodziska Mazowieckiego. Debatę moderował dr inż. arch. Jan Cieśla, Associate, BuroHappold Engineering, BREEAM AP, BREEAM Assessor, Auditor BREEAM InUse.

Podczas prezentacji „Smart City” poprzedzającej Debatę Prezydentów, dr inż. arch. Jan Cieśla, Associate, BuroHappold Engineering, przedstawił kluczowe aspekty składające się na koncepcję smart city: smart economy, smart government, smart environment, smart people, smart mobility oraz smart living. Podkreślił, że elementami spinającymi to kompleksowe podejście są efektywność energetyczna, nowe technologie oraz innowacje społeczne.

Rozpoczynając debatę „Wyzwania Nowej Perspektywy – Smart City”, Jan Cieśla spytał prezydentów o przykłady planowanych lub już wdrożonych rozwiązań smart, a także związanych z nimi wyzwań. Prezydent Miasta Radomia, Radosław Witkowski wymienił system powiadamiania SISMS, bezpłatny Internet w technologii LTE oraz uniwersytety trzeciego wieku. Jacek Terebus, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka, wskazał na planowanie zagospodarowania przestrzennego dla biznesu oraz wprowadzanie infrastruktury z ICT, tj. inteligentnych sieci transportowych i wodociągowych. Z kolei Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Miasta Grodziska Mazowieckiego wskazał, że Grodzisk, jako miasto satelitarne Warszawy, pracuje w kierunku zintegrowanego transportu z metropolią. Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy podkreślił, że Warszawa stawia na kulturę, której celem jest aktywizacja społeczeństwa. Dodatkowo, Warszawa bierze pod uwagę podjęcie działań w kierunku zapewnienia zrównoważonych budynków instytucjom administracji publicznej, a co za tym idzie produktywności miejsc pracy.

Podsumowując dyskusję, Jan Cieśla podkreślił, iż wszystkie miasta, które wzięły udział w debacie, chcą osiągnąć zrównoważony rozwój kultury, środowiska, transportu i społeczeństwa zgodnie z ideologią smart city. Należy jednak wziąć pod uwagę, że jest to niezwykle złożony i długotrwały proces, który wymaga wielotorowej współpracy.

Zobacz prezentację „Smart City” online

Zobacz debatę prezydentów „Wyzwania Nowej Perspektywy – Smart City” online

 

Print Form