Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Forum Rozwoju Mazowsza z honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 2022/11/03

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej objęło honorowym patronatem 12. Forum Rozwoju Mazowsza. To najważniejsze wydarzenie poświęcone roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu odbędzie się 6-7 grudnia w Centrum Konferencyjnym Legia Warszawa. Na uczestników wydarzenia czekać będą debaty, warsztaty, symulacje i rozmowy organizowane w ramach trzech stref tematycznych – Strefy Rozwoju Mazowsza, Strefy Zdrowia i Strefy Młodych. Udział jest bezpłatny. Zapraszamy do śledzenia aktualności zamieszczanych na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz w mediach społecznościowych.

 

Tegoroczna edycja wydarzenia to:

 • 2 sceny, 18 debat i ponad 80 prelegentów
 • interaktywna przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń
 • ponad 40 Partnerów z różnych środowisk z ofertą warsztatów, konsultacji, pokazów i symulacji,
 • 3 strefy tematyczne: Strefa Rozwoju Mazowsza, Strefa Zdrowia i po raz pierwszy – Strefa Młodych skierowana do uczniów, studentów i osób na co dzień z nimi pracujących!
 • 3 strefy prezentacyjno-warsztatowe.

W programie debaty i prezentacje na temat m.in:

 • przyszłości funduszy europejskich dla Mazowsza,
 • rozwoju biznesu i innowacyjności gospodarki,
 • wyzwań i trendów w opiece medycznej,
 • zdrowia psychicznego,
 • cyfryzacji usług i bezpieczeństwa danych,
 • zrównoważonego rozwoju miast i ograniczania zmian klimatycznych,
 • innowacyjnych rozwiązań uczelnianych i edukacji za granicą,
 • szans i ograniczeń w rozwoju turystyki.

Podczas Forum odbędzie się również rozstrzygnięcie specjalnej konkursu Lider Zmian – Lider Ochrony Zdrowia, organizowanej pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. O wynikach konkursu zadecydują sami mieszkańcy podczas internetowego głosowania, które odbywa się przez stronę www.liderzmian.eu. Swój głos na wybrany projekt można oddać tylko do 18 listopada.

Udział w Forum Rozwoju Mazowsza jest bezpłatny. Każdy uczestnik będzie musiał zarejestrować się przez stronę www.forumrozwojumazowsza.pl . O terminie rozpoczęcia zapisów poinformujemy wkrótce!

O wydarzeniu:

Patroni honorowi: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, Departament Edukacji Publicznej i Sportu), Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, m.st. Warszawa, Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej – IPPT PAN, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet Warszawski, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawska Szkoła Filmowa, Bank Gospodarstwa Krajowego, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, EZRA UKSW, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. J. Kochanowskiego w Garbatce- Letnisku, Europe Direct Mińsk Mazowiecki, Europe Direct Ostrołęka, Kreatywna Europa, Fundacja Civis Polonus, Fundacja UNIMOS, Urząd Dzielnicy Targówek, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Pracownia Gier Szkoleniowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Youth Business Poland, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia, Med&Life, Dealdone, Softcream, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Catalonia Trade & Investment (ACCIÓ).

Patroni medialni: MasterMatch.online, Radio 7, Świat Medycyny i Farmacji, Wyborcza.pl, GramwZielone.pl, PulsCiechanowa, Wspólnota, RADIO „OKO”

Print Form