Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Dobry produkt nie wystarczy, aby wejść na rynki zagraniczne 2017/02/24

Dobry produkt to podstawa, ale jednak zbyt mało aby osiągnąć sukces na rynkach zagranicznych. Co jest jeszcze potrzebne? O tym rozmawiała Dorota Goliszewska Redaktor Naczelna MyCompany z Katarzyną Kowalską Wiceprezesem Fundacji UNIMOS, prof. nadzw. dr hab. inż. Witoldem Wiśniowskim Dyrektorem Instytutu Lotnictwa, Leszkiem Jamiołkowskim Członkiem Zarządu Miior oraz Kamilą Kuleską Zastępcą Kierownika Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Biznes lokalny, krajowy czy międzynarodowy? Decyzja o zasięgu działalności może być podjęta na początku, jak i na dalszych etapach rozwoju firmy. Podstawą musi być jednak dobra znajomość rynku, czyli potrzeb klientów oraz oferty konkurencji. Może się okazać, że nasz produkt lub usługa pomimo tego, że jest bardzo dobra nie odpowiada na potrzeby odbiorców z innego regionu. Można też mieć świetny produkt, bardzo dobrze odpowiadający na potrzeby klientów, jednak konkurencja na danym rynku jest tak duża, że osiągnięcie sukcesu biznesowego graniczy z cudem. Jak więc rozpocząć ekspansję zagraniczną? Można to zrobić samodzielnie lub we współpracy z innymi firmami. Niezależnie od decyzji wsparcie mogą stanowić fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W minionej perspektywie unijnej z tej możliwości skorzystali m.in. twórca „Wiedźmina” firma CD Projekt Red czy Topsil Global działający w branży przetwórstwa silikonów. – Można wyjechać na misje zagraniczne, misje gospodarcze, targi międzynarodowe, odbyć wizyty studyjne pod warunkiem, że jest to wynikiem specjalnie dedykowanej dla tego konkretnego przedsiębiorstwa strategii biznesowej – powiedziała Kamila Kuleska z MJWPU. Dofinansowanie wyniesie do 50 procent kosztów kwalifikowalnych projektu. Razem może być łatwiej przełamać bariery i promować się za granicą, na przykład w ramach wspólnej oferty. – Naszym założeniem jest przede wszystkim wsparcie przedsiębiorstw w formie grupowej, aby wspólnie wychodziły na rynki zagraniczne, żeby opracowały wspólną ofertę i dopasowały ją do konkretnych odbiorców. (…) Musimy się zastanowić na jakie rynki chcemy wejść, z jakim produktem, czy mamy zdolność do świadczenia usługi serwisowej lub produktowej – powiedziała Katarzyna Kowalska z Fundacji UNIMOS.

Jedną z barier rozwoju biznesu jest nieufność, a właśnie zaufanie jest podstawą budowania długofalowych relacji, w tym międzynarodowych. – Boimy się szerzej opowiedzieć komuś o naszym pomyśle i wtedy nikt nie ma szans dowiedzieć się, co tak naprawdę mamy do zaoferowania. Nikt nie nawiąże współpracy jeśli opowiadamy ogólniki – powiedziała Dorota Goliszewska z MyCompany. Otwartość w biznesie jest ważna, ponieważ dobra współpraca często jest podstawą do polecania firmy kolejnym klientom lub partnerom. – To musi być partner, który zdecyduje się na to, że mu się jakąś usługę wyświadczy. I ta usługa wykonana w terminie, po niższych kosztach, na poziomie konkurencyjnym otwiera drzwi – powiedział prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Wiśniowski z Instytutu Lotnictwa. W poznawaniu nowych rynków i kontaktów pomocne mogą być izby przemysłowe i handlowe, klastry, czy instytucje otoczenia biznesu. – Dobrze jest mieć zaufany kontakt lokalny, kogoś na miejscu kto poprowadzi za rękę  i pomoże przejść przez tą niewiadomą drogę, którą z perspektywy odległości geograficznej ciężko jest przewidzieć. Warto jest znaleźć odpowiednich partnerów. W naszym przypadku są to najczęściej partnerzy, z którymi już wcześniej pracowaliśmy, czy to w ramach projektów, czy klastrów, czy biznesu – powiedziała Katarzyna Kowalska z Fundacji UNIMOS. Wejście na rynki zagraniczne wymaga nie tylko zaufania, ale też otwartości na zmianę planów, jeśli okaże się że ich realizacja przekracza nasze możliwości. – Jest ileś innych rynków o których nie wiedzieliśmy, nie myśleliśmy, a które mogą się okazać dla naszego produktu, czy naszego pomysłu dużo lepsze. Warto jest mieć cele i koncentrować się na czymś, ale warto jest też umieć zrezygnować na etapie gdy okazuje się, że problemy się mnożą, czyli przekroczą potrzebny czas, nasze środki, czy zaangażowanie – powiedział Leszek Jamiołkowski z Miior.

 

Jak fundusze unijne wspierają umiędzynarodowienie biznesu?  

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na umiędzynarodowienie przedsiębiorstw zaplanowane jest ponad 140 mln zł,  czego przeszło 20 mln zł zainwestowane zostanie w budowanie marki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do 3 marca grupy przedsiębiorstw mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, krajowych i zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych. Dofinansowanie projektu wyniesie do 50 procent kosztów kwalifikowalnych. Jedno przedsiębiorstwo może liczyć nawet na 350 tys. zł wsparcia. Więcej informacji na www.funduszedlamazowsza.eu.

 

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do  dialogu pomiędzy  wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Siódma edycja wydarzenia odbyła się w dniach 16-17 listopada 2016 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło ponad 2200 osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Na trzech scenach odbyło się prawie 30 debat, podczas których doświadczeniami podzieliło się ponad 160 ekspertów reprezentujących administrację rządową, samorządową, biznes, a także organizacje pozarządowe. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Więcej informacji o Forum dostępne jest na www.forumrozwojumazowsza.eu.

Print Form