Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Design jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej 2015/10/01

W dniach 7-8 października w ramach VI Forum Rozwoju Mazowsza, firma Willson & Brown zaprezentuje Strefę Designu jako jedną z kilkunastu najważniejszych stref związanych z innowacją.

Design to nie tylko piękne przedmioty. To proces nakierowany na tworzenie nowej jakości. Dzięki precyzyjnie poprowadzonym i przemyślanym procesom projektowym wypracowane zostają nowatorskie rozwiązania, łączące i stawiające na równi trzy podstawowe obszary: potrzeby użytkowników, wymagania biznesowe oraz możliwości technologiczne.

W ramach Strefy Designu pokazane zostaną przykłady polskich firm i organizacji, wdrażających projektowanie na poziomie strategicznym zarówno w produktach, jak i usługach. Wśród nich: Florabo, Zieta Prozessdesign, Shima, ELZAB, Narodowy Instytut Audiowizualny NInA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), Managers Group MA oraz Vzór.

Wojciech Gackowski, członek Zarządu, Willson & Brown – lider Strefy Design, mówi: “Design jest wśród przedsiębiorców często postrzegany jedynie jako narzędzie stylizacji istniejących produktów. W moim odczuciu to błąd. Design to nie tylko tworzenie “ładnych” przedmiotów, ale proces inteligentnego nazywania, a następnie rozwiązywania problemów. To narzędzie do budowy nowej oferty produktowej i usługowej, narzędzie do podnoszenia efektywności i konkurencyjności firm. W ten sposób traktujemy design w naszej firmie. W ramach Strefy Designu na Forum Rozwoju Mazowsza pokazujemy jak świadome, strategiczne zarządzanie designem przekłada się na wymierne rezultaty, prezentując przykłady polskich firm i organizacji, które rozumieją potencjał designu.”

Design jako narzędzie zarządzania strategicznego zarówno w biznesie, jak i w sektorze publicznym, wpływa na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, a w konsekwencji, podnoszenie konkurencyjności firm oraz poziomu naszego życia jako konsumentów. W wielu krajach europejskich design stał się integralną częścią strategii innowacji. 

W dostępie do usług związanych z designem i uświadamianiu, jakie znacznie ma on dla organizacji, ważną rolę odgrywają centra designu. Ich rolą jest edukacja i wspieranie świadomego stosowania designu przez firmy oraz instytucje, jak również zapewnianie dostępu do specjalistów i usług niezbędnych do efektywnej realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego.

Firma Willson & Brown jest partnerem nowo powstającego Centrum Designu, tworzonego w ramach projektu Kampus+ na CZIiTT, realizowanego we współpracy z Politechniką Warszawską i szerszą grupą partnerów branżowych.

Lider Strefy: 

willson

Partnerzy Strefy: 

iwp rgb_pl4500   ldf500

źródło: materiały prasowe Willson&Brown 

Print Form