Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Design jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej firm – podsumowanie Strefy Design-Wzornictwo 2015/10/27

Podczas tegorocznego Forum w ramach Strefy Design – Wzornictwo rozmawialiśmy o tym jak korzystać z designu jako narzędzia pomagającego budować przewagę konkurencyjną firm oraz podnoszącego efektywność organizacji publicznych. Zarówno sama ekspozycja, prezentująca proces projektowy oraz przykłady firm świadomie korzystających z designu, jak i program merytoryczny, pokazywały w jaki sposób przedsiębiorstwa i organizacje mogą stosować design na poziomie strategicznym oraz jak mogą go wdrażać w swoich działaniach.

Celem programu merytorycznego Strefy było uświadomienie przedsiębiorcom, że „design” to pojęcie szersze niż „wzornictwo”, które niejako sprowadza projektowanie tylko do produktu oraz grafiki. Design to proces nakierowany na tworzenie nowych wartości, biorący pod uwagę zarówno potrzeby użytkownika, jak również uwarunkowania technologiczne oraz wymagania rynkowe.

Tym tematom poświęcone były warsztaty odbywające się w ramach Strefy Designu. Weronika Rochacka-Gagliardi (ThinkDO Studio) pokazała przykłady na stosowanie i efekty wdrażania metody Design Thinking w organizacjach sektora komercyjnego i publicznego. Z kolei Monika Brauntsch (Kafti) i Renata Mikołajczyk (Recreativa) opowiedziały o audycie wzorniczym – podstawowym narzędziu, służącym do tworzenia strategii designu. Partner medialny Strefy, Futu, przygotował z kolei warsztaty na temat storytellingu. Agata Nowotny, redaktor naczelna Futu, pokazała dlaczego jest to istotny element strategii biznesowej oraz jak w ciekawy sposób można opowiadać historie marek.

Ważnym elementem programu Strefy Designu były debaty. O centrach designu oraz ich roli dla regionów, lokalnych przedsiębiorstw i organizacji dyskutowali: Wojciech Gackowski – prezes zarządu Willson&Brown, Bożena Gargas – prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Kinga Kurowska – specjalista ds. nowoczesnych form kształcenia, Politechnika Warszawska, Paweł Balcerzak – INNO+NPD / Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych / Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie. Debatę moderowała Weronika Rochacka-Gagliardi, ThinkDO Studio. Temat ten okazał się szczególnie ważny, również z uwagi na zaawansowane już plany firmy Willson & Brown, Lidera Strefy Designu, która wraz m.in. z Politechniką Warszawską przygotowuje się do uruchomienia nowego centrum w Warszawie.

Debata “Rola regionalnych centrów designu w budowie przewagi konkurencyjnej firm” dostępna jest online.

Kolejna debata „Rozwijanie nowych usług i produktów w oparciu o design” zebrała grono zróżnicowanych panelistów – od prywatnych przedsiębiorców, poprzez pracowników banku czy konsultantów w zakresie zarządzania designem. Celem było pokazanie na jak wiele różnych sposobów design oraz Design Thinking mogą pomagać firmom w wyróżnieniu się na tle konkurencji i odkrywaniu zupełnie nowych kierunków rozwoju. Poza przykładami nowych firm, takich jak Florabo czy Vzór, od początku budujących swoją strategię w oparciu o design, ciekawe były przykłady przedsiębiorstw, które początkowo bardzo sceptycznie podchodziły do tematu projektowania w kontekście swojej firmy. W momencie dojścia „do ściany” i braku wyjścia, zdecydowały się zaryzykować. Design okazał się jednak nie być kolejnym, dodatkowym kosztem, a inwestycją, która pozwoliła tym firmom dalej się rozwinąć. W przypadku Banku Millenium SA, widoczne z kolei było jak poprzez design i Design Thinking można łączyć interesy poszczególnych obszarów działania firmy, np. potrzeby klienta oraz komunikację wewnętrzną.

Strefa Design-Wzornictwo została przygotowana przez firmę Willson & Brown we współpracy merytorycznej z Kafti oraz ThinkDO Studio.

Fot. Willson&Brown

 

Print Form