Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Czy da się wprowadzać innowacje bez strategii? 2017/12/21

Czy można działać bez strategii badań i rozwoju? Co jest podstawą sukcesu projektów B+R? O czym trzeba pamiętać starając się o unijne dofinansowanie? O tym podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza rozmawiali Michał Rój Samsung R&D Institute, Katarzyna Walczyk-Matuszyk Zastępca Dyrektora ds. Innowacji w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE, Katarzyna Rybicka Dyrektor LSC Communications, Leszek Zaremba Innovation Manager w techBrainers, Małgorzata Białczak z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Łukasz Madej Prezes Prodevelopment, Szef Warszawskiego Kampus+. Debatę poprowadziła Agata Juzyk Partner w techBrainers.

Chaos czy jasny plan działania? W jakich warunkach tworzyć innowacyjne produkty, które mają szansę na odniesienie sukcesu rynkowego? Oczywiście można działać bez strategii, tylko jak zawsze pojawia się pytanie o skutek i koszty.  – Jest możliwość dojścia do wielu ciekawych rzeczy chaotycznie, ale sytuacja światowo rynkowa zmusza nas do tego, żeby lepiej koordynować pracę, lepiej wykorzystywać nasze zasoby – powiedział Michał Rój Samsung R&D Institute. W tym właśnie pomaga strategiczna agenda badawcza. – Firma bez strategii czy strategicznej agendy badawczej będącej operacjonalizacją tej strategii, czyli tą mapą tak naprawdę nie wie czy ta innowacja jest czy nie jest właściwa ­– powiedziała Katarzyna Rybicka Dyrektor LSC Communications. Cele B+R nie mogą być oderwane od strategii biznesowej firmy. – Przedsiębiorstwa, które zaczynają dopiero swoje pierwsze projekty badawczo-rozwojowe często nie mają świadomości, że dany projekt powinien być osadzony w celach długookresowych. Pierwszym zderzeniem jest występowanie o środki publiczne, czy  to z poziomu krajowego czy Komisji Europejskiej, gdzie jednym z wymogów jest wskazanie, że dany projekt jest osadzony w strategii – powiedziała Małgorzata Białczak z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Strategia to jedno, ale trzeba pamiętać, że za opracowaniem innowacyjnych produktów zawsze stoją ludzie i ich potencjał. Kluczem do sukcesu jest też komunikacja, zarówno wewnątrz organizacji, jak i kierowana do odbiorców naszej oferty. – Co z tego, że firmy budują fantastyczne rozwiązania i one są nawet gdzieś dostępne jak nikt o nich nie wie – powiedziała Katarzyna Rybicka Dyrektor LSC Communications.

W realizacji założeń strategii badawczej pomagają fundusze unijne, zarówno na poziomie regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zasilą na przykład utworzenie Kampusu Nowych Technologii Politechniki Warszawskiej. Powstanie przestrzeń do rozwoju i testowania nowych rozwiązań z zakresu inteligentnych miast, w dużej mierze w oparciu o formułę tzw. żywych laboratoriów. Formuła zakłada tworzenie rozwiązań dopasowanych do potrzeb, dzięki współpracy różnych podmiotów – przedsiębiorców, naukowców i przede wszystkim odbiorców naszych produktów. – Części technologii nie można dzisiaj rozwijać bez środowiska do testów, bez możliwości współpracy z innymi firmami, ale i z użytkownikiem. Internet rzeczy, smart city to są te topowe kierunki, które pokazują że tych rzeczy w zamkniętym laboratorium, bez możliwości testowań nie wdrożymy, nie nauczymy się – powiedział Łukasz Madej Szef Warszawskiego Kampus+. Bez patrzenia strategicznego trudno o sukces podczas aplikowania o unijne dofinansowanie. Pokazują to chociażby wnioski z programu Horyzont 2020, czyli największego w UE programu finansującego badania i rozwój. Co jest wynikiem niepowodzeń? – Albo firmy nie posiadają strategii B+R albo ta strategia nie jest odpowiednio umiejscowiona w strategii rozwoju firmy. To skutkowało później wydłużaniem się procedur, skomplikowanymi procedurami po stronie firmy, czy decydować się na współpracę międzynarodową. Może przede wszystkim również brak zrozumienia kadry zarządzającej na ile istotne jest B+R i innowacje w kontekście wypracowywania przewagi długofalowej, zwłaszcza włączanie elementu międzynarodowego – powiedziała Katarzyna Walczyk-Matuszyk Zastępca Dyrektora ds. Innowacji w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE.

Zapraszamy do wysłuchania debaty:

Kolejne relacje i materiały już wkrótce.
Zapraszamy do śledzenia strony oraz oraz profilu w
mediach społecznościowych.

Jak fundusze unijne wspierają innowacyjność biznesu?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o fundusze na opracowanie i wdrażanie innowacji, firmowe zaplecze badawczo-rozwojowe, specjalistyczne doradztwo, ale też umiędzynarodowienie działalności. Do 10 stycznia trwa konkurs o dofinansowanie eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw). Finansowanie obejmie m.in. korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, zlecenie prac merytorycznych instytucji naukowej, czy zakup niezbędnych materiałów, np. surowców, półproduktów. Więcej informacji na www.funduszedlamazowsza.eu.

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Ósma edycja wydarzenia odbyła się w dniach 25-26 października 2017 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło 2 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 80 prelegentów i przeszło 60 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów miejskich, biznesowych i edukacyjno-społecznych. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji.

Print Form