Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Czas na innowacyjne kampusy na Mazowszu! 2015/09/20

Wielkie kampusy innowacji to jeden z tematów, poruszanych na 6. Forum Rozwoju Mazowsza. W strefie dedykowanej kampusom zaprezentowane zostaną unikatowe projekty mazowieckich uczelni wyższych. Przeprowadzone zostaną także warsztaty dla uczelni, dotycząc włączania interesariuszy w proces zarządzania innowacyjnymi przedsięwzięciami.

„Na Forum nie zabraknie prezentacji osiągnięć przedsiębiorstw, uczelni oraz samorządów, dokonanych przy udziale środków unijnych. Umożliwiły one zbudowanie na Mazowszu infrastruktury, niezbędnej do realizacji innowacyjnych projektów. Nowa perspektywa unijna otwiera możliwości szerokiego wykorzystania pozyskanych zasobów, a tym samym budowy potencjału regionu i przewagi konkurencyjnej Mazowsza” komentuje Łukasz Madej – lider fundacji Kreatywne Mazowsze, Partnera Strategicznego Forum.

Podczas forum nie zabraknie także debat i prelekcji poświęconych tematyce kampusów.O tym jak wykorzystać istniejącą infrastrukturę do budowy kampusów innowacji, rozmawiać będą rektorzy największych uczelni na Mazowszu: Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego; Prof. dr hab. Alojzy Szymański, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Rektor- Komendant Wojskowej Akademii Technicznej. Debata „Wyzwania Nowej Perspektywy. Współpraca biznes – nauka” odbędzie się 7 października o godz. 13.30 na scenie głównej 6 Forum Rozwoju Mazowsza. Zapraszamy!

Print Form