Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Co z nową perspektywą finansową UE? 2018/11/20

Na jakim etapie jest dyskusja nad przyszłą wieloletnią perspektywą Unii Europejskiej oraz jakie różnice w tej kwestii występują między Parlamentem Europejskim, Radą Europejską a Komisją Europejską? Jak będą wyglądały Fundusze Europejskie w kolejnych latach?

Szanse i ryzyka związane z nadchodzącą perspektywą przedstawili: Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Robert Dzierzgwa – Dyrektor Departamentu Strategii  Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz prof. dr hab. Jacek Szlachta z Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej. Debatę prowadził Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W maju tego roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję założeń przyszłej polityki spójności, co rozpoczęło proces negocjacji kształtu programów unijnych na lata 2021-2027. Negocjacje powinny zakończyć się do wiosny przyszłego roku, czyli jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jest to istotne, ponieważ wybory przedłużą podejmowanie decyzji. Jak mówił Christopher Todd: Chodzi o to, aby przygotować podstawy do inwestycji, tak by mogły się one rozpocząć już 1 stycznia 2021 roku. Prowadzone są również dyskusje nad tematem takim jak współfinansowanie z minionym okresem ram finansowych.

Jakie możemy wiązać nadzieje z przyszłą perspektywą finansową?

Biorąc pod uwagę ranking wniosków o płatność przesłanych do komisji, z 20 krajów członkowskich Polska plasuje się na ósmej pozycji. Polska jest jednym z największych beneficjentów Funduszy Unijnych – tak o sytuacji Polski na arenie europejskiej mówił dyrektor Christopher Todd. O tym jakie jest stanowisko polskiego rządu w procesie negocjacyjnym mówił dyrektor Robert Dzierzgwa. Główny postulat to wielkość alokacji a kolejna kwestia to poziom dofinansowania. Jak ocenił – Jesteśmy niezadowoleni z budżetu, który Unia Europejska zaproponowała, bo jak dodał – nie odzwierciedla on potrzeb rozwojowych naszego państwa oraz miejsca, na jakim znajdujemy się na mapie gospodarczej Europy. Jak jednak stwierdził marszałek Adam Struzik – Wiemy, że Parlament Europejski forsuje zwiększenie budżetu i w niektórych obszarach wzmocnienie i przesunięcie ilości środków. W dalszej części dyskusji do kwestii, czy to może się udać do przyszłego roku oraz czy mamy szansę na zwiększenie tego budżetu, czy też po wyborach do Parlamentu Europejskiego grozi nam jeszcze jego redukcja, odniósł się prof. Jacek Szlachta.

Czy są szanse na zwiększenie puli środków dla Polski?

Negocjacje należą do rządu. Konwent marszałków może na nie oddziaływać pośrednio. Jest jednak poza sferą samorządów wojewódzkich w Polsce. Samorządy mieć jednak wpływ na szczegółowe rozwiązania dotyczące polityki spójności. Polskie regiony zarządzają większymi środkami niż jakikolwiek kraj Unii Europejskiej. Gdy pytają nas jak można sensownie rozwiązać różne rzeczy, wszyscy patrzą na Polskę – mówił prof. Jacek Szlachta. Czynnik czasu jest tu kluczowy. Aby uniknąć niekorzystnych efektów budżet należy domknąć do maja.

Jaka zatem perspektywa przed Polską oraz na co można mieć nadzieję?

Zdaniem Roberta Dzierzgwy polityka spójności pozwoli na dokonanie skoku cywilizacyjnego. Znaczenie Funduszy Europejskich jest zdaniem prof. Jacka Szlachty znacznie większe niż to, co wynikałoby z czystego wpływu funduszy. Są one bowiem katalizatorem zmian jakie w Polsce się odbywają.

Zapraszamy do wysłuchania debaty:

 

Kolejne relacje i materiały już wkrótce.
Zapraszamy do śledzenia strony oraz oraz profilu w mediach społecznościowych.

 

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Dziewiąta edycja wydarzenia odbyła się w dniach 17-18 października 2018 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło ponad 2,5 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 90 prelegentów i przeszło 50 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów badawczo-rozwojowych czy biznesowych, a także do zaprezentowania innowacji w dziedzinach edukacji, medycyny czy transportu. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Komisji Europejskiej.

Więcej informacji o Forum dostępne jest na www.forumrozwojumazowsza.eu.

Print Form