Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Bezpieczeństwo w inteligentnych miastach – studia podyplomowe na czasie 2016/11/14

Najnowsze badania, prognozy, analizy są zgodne i przewidują, że najbliższe lata doprowadzą do niespotykanego wcześniej wzrostu populacji zamieszkujących aglomeracje miejskie. Proces ten pociągnie za sobą oczekiwania szybszego dostępu do usług publicznych, lepszych warunków mieszkaniowych, niezakłóconego dostępu do placówek opieki zdrowotnej, edukacji czy mediów. Wraz ze wzrostem miasta zwiększą się jednocześnie problemy związane z zanieczyszczeniem, logistyką, gospodarowaniem energią, różnicami w poziomie życia mieszkańców i w związku z tym przestępczością. W związku z tym niezbędne staje się wykształcenie kadry specjalistów w dziedzinach związanych z kompleksowym zarządzaniem bezpieczeństwem w mieście czy aglomeracji.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom przyszłości i chcąc usystematyzować wiedzę dotyczącą sprawnego zarządzania miastem oraz oddziaływania nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo publiczne, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, jako pierwsza uczelnia w Polsce, rozpoczyna program kształcenia pozwalający rozwiązywać ewentualne problemy związane z zastosowaniem narzędzi opartych o technologie informacyjne i komunikacyjne, w jednostkach administracji samorządowej.

Głównym celem studiów jest podniesienie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy w zakresie sprawnego zarządzania miastem, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa. Tylko nieliczni mieszkańcy lokalnej wspólnoty zdają sobie sprawę, że systemy nawigacji samochodowej analizujące natężenie ruchu, czujniki ruchu na przejściach dla pieszych, kamery wykrywające śmieci w miejscach publicznych czy samoregulujące się lampy uliczne to rozwiązania wskazujące na wdrażanie idei inteligentnego miasta. W parze z tą nowoczesną technologią idą również zagrożenia, których trzeba być świadomym i im przeciwdziałać.

Jednym z kluczowych zagrożeń jest nieuprawniony dostęp do danych. W koncepcji rozwoju inteligentnych miast jedno jest pewne: będziemy mieli do czynienia z coraz większą ilością generowanych, przetwarzanych i przechowywanych danych.

Jednocześnie popularyzacja usług internetowych i technik nowoczesnej komunikacji takich jak praca w chmurze czy wprowadzanie coraz to nowych urządzeń do środowiska pracy otworzy możliwość łatwego dostania się do systemów, które umożliwią zarządzanie nawet całą społecznością. Ryzyko korzystania chociażby z nieautoryzowanych serwisów poprzez niezabezpieczone telefony komórkowe może dać cyberprzestępcom dostęp do wrażliwych danych nawet w czasie rzeczywistym. Istotne będzie zatem dobieranie takich zabezpieczeń, które oferują szyfrowanie komunikacji pomiędzy urządzeniami, ale także wzmocnienie systemów szyfrowania do ochrony danych w sieciach, usługach w chmurze i na urządzeniach końcowych.

Tematyka odpowiednich zabezpieczeń oraz wiele innych związanych z bezpieczeństwem będą poruszane w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Uczelnię Techniczno-Handlową, przeznaczonych przede wszystkim dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, w tym także specjalizujących się we wdrażaniu projektów współfinansowanych z UE, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych; pracowników firm wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej oraz jej komponentów składowych; pracowników instytucji zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym w tym policji, służb specjalnych, centrów zarządzania kryzysowego oraz organów ds. bezpieczeństwa publicznego.

Program nauczania został opracowany przez wybitnych naukowców oraz praktyków z dziedziny administracji samorządowej, jest zatem nowoczesny i dostosowany do bieżących potrzeb jednostek samorządu terytorialnego.

Opiekunem merytorycznym kierunku jest dr Krzysztof Gawkowski.
Kolejna edycja studiów już w październiku 2017 r.
Więcej informacji o kierunku:
http://www.uth.edu.pl/oferta-studiow/podyplomowe/bezpieczenstwo-w-inteligentnych-miastach

 

Podczas 7. Forum Rozwoju Mazowsza będzie możliwość porozmawiania na temat nowego kierunku z przedstawicielami Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie – partnerem tegorocznej edycji wydarzenia.

 

7frm_kwadrat_uth-200x200

Print Form