Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Badania, rozwój, innowacje – jaki program dla Twojego przedsiębiorstwa? 2015/10/01

W gąszczu unijnych programów na badania, rozwój i innowacje łatwo się zgubić. Zróżnicowane kryteria wejścia do programów, różne instytucje udzielające wsparcia – wszystko to sprawia, że nie tak łatwo dobrać potencjalny program wpisujący się w potrzeby naszego przedsiębiorstwa. 5 najatrakcyjniejszych programów wsparcia w tym obszarze przedstawiają eksperci Crido Taxand.

5. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (Działanie 2.1 PO IR | Ministerstwo Gospodarki)

Do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i rozwoju nowych produktów czy technologii niezbędne jest posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego. Na potrzebę tę odpowiada program Ministerstwa Gospodarki – w jego ramach do końca października można zgłaszać do dofinansowania projekty polegające na zakupie / wytworzeniu infrastruktury dedykowanej działalności B+R. Wymagane jest poniesienie co najmniej 2 mln PLN kosztów inwestycyjnych i dość precyzyjne określenie agendy badawczej, która będzie docelowo realizowana w ramach tworzonego centrum B+R. Preferowane są projekty zakładające współpracę z jednostkami naukowymi.

4. Badania na rynek (Działanie 3.2.1 PO IR | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

Program skierowany do podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego można uzyskać bezzwrotną dotację na realizację projektów dotyczących wdrożenia do działalności gospodarczej wyników prac badawczo-rozwojowych, przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie. W rezultacie realizowanej inwestycji Wnioskodawca powinien wprowadzić na rynek nowe bądź znacząco ulepszone produkty, o istotnym potencjale komercyjnym. Minimalna wartość projektu w przypadku tego instrumentu wynosi 10 mln PLN. Trwający obecnie konkurs trwa do 28 października.
3. Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw (Działanie 1.2 RPO WM | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) oraz Bony na innowacje (Działanie 2.3.2 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

W planowanym do ogłoszenia w grudniu konkursie mazowieccy przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli uzyskać „bony”, pozwalające rozpocząć współpracę z jednostkami naukowymi lub nabycie doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Wyniki prac zrealizowanych na rzecz przedsiębiorcy przez jednostkę naukową mogą stanowić następnie przedmiot projektu o charakterze wdrożeniowym.
Podobny instrument w swojej ofercie, nie zawężony wyłącznie do podmiotów z Mazowsza, posiada w swojej ofercie również PARP (Działanie 2.3.2 PO IR) – w tym przypadku Wnioskodawca (również MŚP)może uzyskać wsparcie na zakup usługi związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu lub usługi, technologii produkcji lub projektu wzorniczego. Usługa musi być realizowana przez jednostkę naukową. Konkurs, w ramach którego można liczyć na wsparcie w wysokości do 320 tys. PLN, potrwa do końca roku.

2. Kredyt technologiczny (Działanie 3.2.2 PO IR | Bank Gospodarstwa Krajowego)

Dobrze znane małym i średnim przedsiębiorcom działanie, w ramach którego można uzyskać do 6 mln premii technologicznej, z przeznaczeniem na spłatę kredytu komercyjnego zaciągniętego dla potrzeb sfinansowania inwestycji technologicznych, zakładających wdrożenie nowych technologii oraz prowadzących do wytwarzania nowych produktów lub usług.

1.Szybka ścieżka (Działanie 1.1.1 PO IR | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

Największy instrument w puli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dedykowany projektom badawczo-rozwojowym. Otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości i branży w której działają. Do tego nabór wniosków prowadzony w otwartej formule, co oznacza de facto możliwość złożenia aplikacji w każdym momencie. Mimo ambitnego progu wejścia do konkursu (2 mln PLN kosztów związanych z prowadzonymi badaniami) konkurs cieszący się olbrzymim zainteresowaniem – wystarczy powiedzieć, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy naboru wniosków złożono w jego ramach niemal tysiąc wniosków o dofinansowanie!
O tych, a także szeregu innych programów będą mieli Państwo szansę posłuchać w trakcie 6. Forum Rozwoju Mazowsza. Wśród licznych debat, warsztatów i spotkań, eksperci Crido Taxand będą udzielać indywidualnych konsultacji dotyczących instrumentów wsparcia. Zapraszamy do strefy tematycznej „Finansowanie innowacji” w trakcie obu dni Forum.

Print Form