Przejdź do menu
Odwiedź nas również na: Facebook linkedin

Kontakt

Organizatorem Forum Rozwoju Mazowsza jestMazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami: forum@mazowia.eu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych powstała w 2007 r. na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Uczestniczy w realizacji zadań, które wynikają z pełnienia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz roli Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 2009 r. jest organizatorem Forum Rozwoju Mazowsza.

Więcej informacji o działalności MJWPU na stronach internetowych: www.funduszedlamazowsza.eu oraz  www.mazowia.eu

oraz w mediach społecznościowych